شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119355 | |

گروه بورس‌ طی اسفند ماه 96، ارزش معاملات 50 درصد افزایش یافت، یعنی از 63053میلیارد ریال به 94881میلیارد ریال رسید.

گروه بورس‌  طی اسفند ماه 96، ارزش معاملات 50 درصد افزایش یافت، یعنی از 63053میلیارد ریال به 94881میلیارد ریال رسید. بر این اساس، طی 19روز کاری اسفند ماه 96، ارزش معاملات در مقایسه با پایان بهمن96، 50درصد افزایش یافت و از 63053میلیارد ریال به 94881میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 22278 میلیون سهم به

47653 میلیون سهم معادل 114درصد کاهش یافت. براساس این گزارش، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با 1040 میلیون سهم و

2237 میلیارد ریال بوده است. همچنین، در اسفند ماه 96، دفعات معاملات سهام برابر با 8درصد در مقایسه با پایان بهمن ماه 96 افزایش یافت و از 1622هزار دفعه به 1496 هزار دفعه بالغ شد. افزون بر این، شاخص بورس در پایان اسفند 96 در مقایسه با بهمن 96، به میزان 1859 واحد برابر با 1.9درصد کاهش یافت و از 98149 واحد به 96290واحد رسید. در سویی دیگر، ارزش بازار در پایان اسفند ماه 96 در مقایسه با پایان بهمن 96 به میزان

84646 میلیارد ریال افت برابر با 2درصد کاهش یافت و از 3908882 میلیارد ریال به 3824237 میلیارد ریال رسید. براساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود 23693 میلیارد ریال و معادل 60درصد از کل خرید‌ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها 22737 میلیارد ریال و در حدود 58درصد از کل فروش‌ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه‌گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 956میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 39 و 41درصد از ارزش خرید و فروش بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران