شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«سفارس» طی یک ماه نه خریدار و نه فروشنده بود: شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 5 هزار و 625میلیارد ریال منتشر کرد.

 «سفارس» طی یک ماه نه خریدار و نه فروشنده بود: شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 5 هزار و 625میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 4 هزار و 186میلیارد و 471میلیون ریال و ارزش بازار معادل 7هزار و 135میلیارد و 137میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن معادل 56 میلیارد و 320 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل 7 هزار و 78میلیارد و 817 میلیون ریال محاسبه شد.

 افزایش ارزش بازار «وبانک»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به

29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16 هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد.

بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 22 هزار و 800میلیارد و

362 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 36هزار و

 299 میلیارد و 561 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 428میلیارد و 649 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 23هزار و 229 میلیارد و 11 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش برابر با 2هزار و 232 میلیارد و 561 میلیون ریال در پایان دوره معادل 38 هزار و 532 میلیارد و 122میلیون ریال محاسبه شد. افزون بر این، «وبانک» در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 326میلیارد و 518میلیون ریال و مبلغ یک هزار و 363میلیارد و 586میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 37میلیارد و 68 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل

 667 میلیارد و 863میلیون ریال خریداری کرد.

 نگاهی به صورت‌های مالی «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 7 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 معادل یک‌هزار و

743 میلیارد و 140 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 249ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 27درصد کاهش داشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ 343ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. براساس این گزارش، با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 4 و 562میلیارد و 725میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد «شوینده»: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در سال مالی 96 معادل 694 میلیارد و 345 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 694 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل تغییر به خصوصی نداشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ

692 ریال سود به‌ازای هر سهم  اختصاص  داده  بود.  افزون بر این،

با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 885 میلیارد و

503 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود 887 ریالی «شبریز»: شرکت پالایش نفت تبریز اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی

9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 3 هزار و 884 میلیارد و 211میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره

3 ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ 3 هزار و 446میلیارد و 341 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 887 میلیون ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 184درصد افزایش داشت. «شبریز» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 312 ریال زیان به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با کسر سود خالص از زیان انباشته ابتدای سال درنهایت مبلغ 2 هزار و 841 میلیارد و

 745 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه «شلعاب»: شرکت لعابیران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی

9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل یک‌صد میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره 3 ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ 3 میلیارد و 794 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 38میلیون ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است. «شلعاب» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 176 ریال زیان به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال درنهایت مبلغ

51 میلیارد و 159میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران