شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119108 | |

نگاهی بر عملکرد «پردیس»: شرکت سرمایه‌گذاری پردیس صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر عملکرد «پردیس»: شرکت سرمایه‌گذاری پردیس صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 25 میلیارد و 418 میلیون ریال و مبلغ 25 میلیارد و 102 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 316 میلیون ریال زیان کسب کرد. این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 89میلیارد و 881 میلیون ریال خریداری کرد. افزون بر این، «پردیس» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده معادل یک‌هزار و 253 میلیارد و 556میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک‌هزار و 271میلیارد و 44 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل

43 میلیارد و 589میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک‌هزار و 297میلیارد و 145 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن معادل 22 میلیارد و 282 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل یک‌هزار و 293میلیارد و 326 میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار پرتفوی «ونفت»: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار و 650 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 47 میلیارد و 36میلیون ریال و مبلغ 45 میلیارد و 424میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک‌میلیارد و 612میلیون ریال زیان کسب کرد. این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک‌میلیارد و 207میلیون ریال خریداری کرد. «ونفت» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 163 میلیارد و 593میلیون ریال و ارزش بازار معادل 172 میلیارد و 276میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران