شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118473 | |

افزایش فروش «پدرخش»: شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با سرمایه ثبت شده 51 میلیارد ریال درباره دلایل تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم اطلاع‌رسانی کرد.

 افزایش فروش «پدرخش»: شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با سرمایه ثبت شده 51 میلیارد ریال درباره دلایل تغییر با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم اطلاع‌رسانی کرد. بر این اساس، در اطلاعیه شفاف‌سازی شرکت آمده است که فروش شرکت به‌دلیل تولید طرح‌های جدید همواره نسبت به سال گذشته فزونی داشته و در چند ماه منتهی به پایان سال افزایش نرخ ارزهای خارجی سبب تحریک تقاضای بیشتری نسبت به ماه‌های قبل شده است و از طرفی تعطیلی یکی از واحدهای بزرگ هم‌صنف نیز از عوامل دیگر افزایش فروش شرکت است. در ادامه این متن آمده است؛ در مجموع می‌توان علاوه بر افزایش فروش شرکت، سه عامل تولید طرح‌های جدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و تعطیلی فعالیت یکی از رقبای شرکت را ازجمله دلایل تغییرات با اهمیت دانست.

 عملکرد 9 ماهه امسال گروه مپنا: گروه مپنا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به

30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 10هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس شرکت با انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه سال جاری اعلام کرد در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 2 هزار و 761 میلیارد و 150 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 276 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9درصد افزایش داشت. افزون بر این، «رمپنا» در 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 253ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشته بود. این در حالی است که، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 27هزار و 19 میلیارد و 420 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

  انتشار عملکرد 9 ماهه پتروشیمی غدیر: شرکت پتروشیمی غدیر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار و 300 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه سال مالی جاری اعلام کرد در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 70 میلیارد و 234میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 54 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 14درصد کاهش داشت. براساس این گزارش، «شغدیر» در 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 63ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشته بود. این در حالی است که، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 119میلیارد و 257 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد 9 ماهه ایران مرینوس: کارخانجات ایران مرینوس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی سه ماهه سوم سال مالی 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یکصد میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، کارخانجات ایران مرینوس در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ 6 میلیارد و 417میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 64 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 12درصد کاهش یافت. این شرکت در دوره 9ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 73 ریال سود به‌ازای هر سهم پوشش داده بود. «نمرینو» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ 33میلیارد و 405 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران