شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118398 | |

شفاف‌سازی «زنگان» درباره نوسان قیمت سهام: شرکت صنعت روی زنگان درخصوص نوسان قیمت سهام شفاف‌سازی کرد. همچنین، شرکت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد

 شفاف‌سازی «زنگان» درباره نوسان قیمت سهام: شرکت صنعت روی زنگان درخصوص نوسان قیمت سهام شفاف‌سازی کرد. همچنین، شرکت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد در پاسخ به نامه شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 12 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند از تاریخ گزارشگری قبلی صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر ماه امسال، تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. بنابراین به نظر می‌رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر باتوجه به روند عادی بازار صورت گرفته است. این شرکت اعلام کرده است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

 انتشار پرتفوی بهمن ماه «وبانک»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16 هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را با بهای تمام شده معادل 653 میلیارد و 616 میلیون ریال و مبلغ معادل 741 میلیارد و 559 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 87 میلیارد و 943 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 549 میلیارد و 239 میلیون ریال خریداری کرد. «وبانک» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 22 هزار و 901 میلیارد و 189 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 37 هزار و 853 میلیارد و 767 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بر این اساس، بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 100 میلیارد و 827 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 22 هزار و 800میلیارد و 362 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل یک هزار و 554 میلیارد و 206 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 36 هزار و 299 میلیارد و 561میلیون ریال رسید.

 انتشار عملکرد یک ماهه «وصنا»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 560 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را با بهای تمام شده معادل 248میلیارد و 731میلیون ریال به مبلغی معادل 309 میلیارد و 214میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 60میلیارد و 483 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 204 میلیارد و 523 میلیون ریال خریداری کرد. این در حالی است که، «وصنا» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل دو هزار و 166 میلیارد و 225میلیون ریال و ارزش بازار معادل 2 هزار و 560میلیارد و 616 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 44 میلیارد و 208 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ دو هزار و 122میلیارد و 17 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل 41 میلیارد و 621 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 2 هزار و 602میلیارد و 237 میلیون ریال رسید.

 انتشار عملکرد سال مالی 96 «ثمسکن»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سرمایه‌گذاری مسکن) اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل پنج هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار اطلاعات و صورت‌های سال مالی 96 به‌صورت حسابرسی شده اعلام کرد طی سال مالی گذشته مبلغ 510 میلیارد و 363میلیون ریال سود خالص کسب و بر این اساس مبلغ 93 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 16درصد افزایش داشت. افزون بر این، «ثمسکن» در 12ماهه سال مالی قبل مبلغ 80 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ یک هزار و 29 میلیارد و 574 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری سبحان: شرکت سرمایه‌گذاری سبحان صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 300 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 381میلیارد و 795 میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و 396 میلیارد و 720 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. افزون بر این، بهای تمام شده این شرکت در دوره یاد شده معادل 36 میلیارد و 512میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و 418 میلیارد و 307 میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز طی دوره یک ماهه یاد شده، با افزایش 18 میلیارد و 506 میلیون ریالی در پایان دوره معادل یک هزار و 415 میلیارد و 226 میلیون ریال محاسبه شد. بر این اساس، «وصنعت» در بهمن ماه 96 تعدی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل دو میلیارد و 666 میلیون ریال و مبلغ معادل 20 میلیارد و 136 میلیون ریال واگذار کرد و از این واگذاری معادل 17 میلیارد و 470میلیون ریال سود شناسایی کرد. «وسبحان» در این دوره، تعدادی از سهام بورسی را با بهای تمام شده معادل 39 میلیارد و 168 میلیون ریال خریداری کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران