شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118008 | |

نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وآتی»: گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده

 نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وآتی»: گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک‌ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را با بهای تمام شده معادل 69میلیارد و 149 میلیون ریال و مبلغ معادل 89میلیارد و 381 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 20 میلیارد و 232 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 120 میلیارد و 772 میلیون ریال خریداری کرد. افزون بر این، «وآتی» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 2 هزار و 253میلیارد و 673 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 7هزار و 306 میلیارد و 103 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. علاوه بر این، بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 51 میلیارد و 623میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 2 هزار و 305 میلیارد و 295 میلیون ریال رسید. افزون بر این، در حالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل یک‌هزار و 45 میلیارد و 992میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 6 هزار و 260 میلیارد و 111 میلیون ریال رسید.

  کسب 22 میلیارد سود واگذاری «ونفت»: سرمایه‌گذاری صنعت نفت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار و 650 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را با بهای تمام شده معادل 110 میلیارد و 895میلیون ریال و مبلغ معادل 133 میلیارد و 844میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 22میلیارد و 949 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 91میلیارد و 244 میلیون ریال خریداری کرد. افزون بر این، «ونفت» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 181 میلیارد و 624 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 209 میلیارد و 970 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. در سویی دیگر، بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 18 میلیارد و 31میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 163میلیارد و 593 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل 37 میلیارد و 694میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 172میلیارد و 276 میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار پرتفوی بهمن ماه «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 7 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را با بهای تمام شده معادل 153 میلیارد و 981 میلیون ریال و مبلغ معادل 210 میلیارد و 606 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 56 میلیارد و 625 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 204 میلیارد و 201میلیون ریال خریداری کرد. افزون بر این، «ونیکی» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 13 هزار و 344میلیارد و 877 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 23هزار و 262 میلیارد و 228 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 50 میلیارد و 220میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 13 هزار و 395 میلیارد و 97 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل 149 میلیارد و 432 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 23 هزار و 112 میلیارد و 796میلیون ریال محاسبه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران