شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 117946 | |

خرید و فروش سرمایه‌گذاری غدیر: سرمایه‌گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30بهمن ماه 96 را با سرمایه 72هزارمیلیارد ریال منتشر کرد.

 خرید و فروش سرمایه‌گذاری غدیر: سرمایه‌گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30بهمن ماه 96 را با سرمایه 72هزارمیلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 33هزار و 204میلیارد و 68 میلیون ریال و ارزش بازار 69 هزار و 674 میلیارد و 556 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. در سویی دیگر، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ تغییری نکرد. همچنین ارزش بازار این شرکت طی همین دوره یک هزار و 561 میلیارد و 41میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل 71هزار و 235میلیارد و 597 میلیون ریال محاسبه شد. بر اساس این گزارش، «وغدیر» در دوره یک ماهه منتهی به 30بهمن ماه 96 سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 939میلیارد و 755میلیون ریال واگذار کرد و از این محل هیچ سودی کسب نکرد. افزون بر این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 939میلیارد و 753میلیون ریال خریداری کرد.

 متانول در صدر تولیدات «شخارک»: شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ثبت شده 2هزارمیلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 96 را منتشر کرد. بر این اساس شرکت در ماهی که گذشت 101هزار و 347 تن انواع محصول تولید کرد که متانول با تولید 55 هزار و 881 تن بیشترین حجم تولید را در میان محصولات این شرکت داشت. همچنین مبلغ فروش «شخارک» در ماه گذشته یک هزار و 382میلیارد و 532 میلیون ریال اعلام شد. این در حالی است که، شرکت از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه یک میلیون و 95هزار و 467تن انواع محصول تولید کرد که متانول با تولید 614 هزار و 546 تن بیشترین حجم تولید را در این 11ماهه داشته است. افزون بر این، مبلغ فروش این شرکت در 11ماهه امسال 14هزار و 997میلیارد و 972میلیون ریال بود.

 انتشار سود 9ماهه نفت پاسارگاد: شرکت نفت پاسارگاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 600 هزار میلیون ریال(سرمایه ثبت نشده یک هزار و 800 میلیارد ریال) منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 492میلیارد و 365میلیون ریال سود خالص کسب و بر این اساس مبلغ 205ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. علاوه بر این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 743ریال سود شناسایی کرده بود. «شپاس» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 980ریال سود محقق کرد. در سویی دیگر با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ یک هزار و 151میلیارد و 374میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تعدیل مثبت «حپترو»: شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 200هزار میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ یک میلیارد و 162میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 6 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این در حالی است که، شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 2ریال سود شناسایی کرده بود. «حپترو» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 250ریال سود محقق کرد. افزون بر این با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 52 میلیارد و 251میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد «ونیرو»: شرکت سرمایه‌گذاری نیرو اطلاعات و صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 400میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت طی سه ماهه یاد شده مبلغ 18میلیارد و 531 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 46 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 283درصد افزایش داشت. علاوه بر این، «ونیرو» در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 12ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده بود. از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 123میلیارد و 450میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی به صورت های‌مالی «کخاک»: شرکت صنایع خاک چینی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 175هزار میلیون ریال(سرمایه ثبت نشده 200هزار میلیون ریال) منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد 9ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 259 میلیارد و 38میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 686 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 182ریال سود شناسایی کرده بود. «کخاک» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم یک هزار و 688 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 360میلیارد و 105میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 پرداخت سود سهام سال 95 «وصندوق»: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را از تاریخ 28بهمن ماه 96 پرداخت می‌کند. علاوه بر این، شرکت اعلام کرد سهامداران حقوقی دارای 30میلیون سهم جهت دریافت سود سهام سال 95 خود، از روز شنبه مورخ 28بهمن ماه 96 با در دست داشتن مدارک معتبر و قابل قبول (معرفی نامه با اعلام کد بورس و شماره ثبت) به تمامی شعب بانک صادرات مراجعه کنند. سود سهام از طریق واریز به حساب شخص حقوقی نزد بانک صادرات یا شبکه بانکی کشور امکانپذیر خواهد بود. همچنین سهامداران دارای بیشتر از 30میلیون سهم جهت دریافت سود سهام خود نسبت به ارسال شماره حساب نزد بانک‌های تجارت و پاسارگاد، یا شماره شبا نزد سایر بانک‌ها به صورت مکتوب به آدرس شرکت اقدام کنند یا به شماره 40880960 فاکس کنند تا از تاریخ شنبه مورخ 28بهمن ماه 96 نسبت به واریز سود سهام آنها اقدام شود. شایان توجه است سهامداران حقیقی که تاکنون سود سهام سال 95 خود را دریافت نکرده‌اند با مراجعه به تمامی شعب بانک صادرات ایران و اعلام نماد شرکت نسبت به دریافت سود سهام سال 95 خود اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران