شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 117763 | |

خرید و فروش «ثمسکن»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سرمایه‌گذاری مسکن) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده

 خرید و فروش «ثمسکن»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سرمایه‌گذاری مسکن) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 5 هزار و 500میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد. درحالی که تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 330 میلیارد و 570میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است «ثمسکن» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 3 هزار و 358میلیارد و 390 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 3هزار و 828 میلیارد و

396 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 330 میلیارد و 570 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 3 هزار و 688میلیارد و 960 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن نیز طی همین دوره معادل 106میلیارد و 269 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 3 هزار و 934 میلیارد و 665میلیون ریال رسید.

 سود 119 ریالی «کهمدا»: شرکت شیشه همدان اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 288 هزار میلیون ریال (سرمایه ثبت نشده 864 هزار میلیون ریال) منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 137 میلیارد و 29 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 119ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 765 ریال سود شناسایی کرده بود. «کهمدا» در پایان سال مالی گذشته به‌ازای هر سهم یک هزار و 365 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ یک هزار و 130 میلیارد و 799میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی 9 ماهه سیمان اصفهان: شرکت سیمان اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 200 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار اطلاعات و صورت‌های 3ماهه سوم سال مالی 96 به‌صورت حسابرسی نشده اعلام کرد طی دوره 9 ماهه گذشته مبلغ 69میلیارد و 400میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 347 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 113درصد افزایش داشت. «سصفها» در 9ماهه سال مالی قبل مبلغ 163 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 213میلیارد و 875میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی سیمان شاهرود: شرکت سیمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 450 میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار اطلاعات و صورت‌های 3ماهه سوم سال مالی 96 به‌صورت حسابرسی نشده اعلام کرد طی دوره 9 ماهه گذشته مبلغ 116 میلیارد و 619میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 144 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 23درصد افزایش داشت. گفتنی است «سرود» در 9 ماهه سال مالی قبل مبلغ 117 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 198 میلیارد و 851 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق 164 ریال سود حفاری شمال: شرکت حفاری شمال اطلاعات و صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2 هزار و 605 میلیارد و 405 میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت حفاری شمال با انتشار اطلاعات و صورت‌های نیمه نخست سال مالی 96 به‌صورت حسابرسی شده اعلام کرد طی دوره 6ماهه گذشته مبلغ 426 میلیارد و 525 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 164ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 2 درصد افزایش داشت. گفتنی است «حفاری» در 6 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 161 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ یک‌هزار و 723میلیارد و

126 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 درآمد 149 میلیارد ریالی «مداران»: شرکت داده‌پردازی ایران با سرمایه ثبت شده 650هزار میلیون ریال، گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه را منتشر کرد. همچنین، شرکت درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را 149 میلیارد و 118میلیون ریال اعلام کرده است. این شرکت درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان بهمن ماه امسال را 957میلیارد و 757 میلیون ریال اعلام کرده است. «مداران» اعلام کرده است یک هزار و 297 میلیارد و 567میلیون ریال پیش‌بینی درآمد حاصل از قرارداد در سال مالی جاری است. همچنین این شرکت پیش‌بینی بهای تمام شده قرارداد در سال مالی جاری را 870میلیارد و

686 میلیون ریال اعلام کرده است. داده‌پردازی ایران درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به پایان اسفند سال گذشته را یک‌هزار و 122میلیارد و 258 میلیون ریال اعلام کرده است.

 «شبندر» طی 9 ماه فراتر از پیش‌بینی‌ها: شرکت پالایش نفت بندرعباس اطلاعات و صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 138 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار اطلاعات و صورت‌های 3ماهه سوم سال مالی 96 به‌صورت حسابرسی نشده اعلام کرد طی دوره 9 ماهه گذشته مبلغ 12میلیارد و 349میلیون ریال سود خالص کسب کرده است.

بر این اساس مبلغ 895 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 119درصد افزایش داشت. «شبندر» براساس عملکرد 9 ماهه، پیش‌بینی فعلی سال مالی منتهی به 29 اسفند سال جاری را 90درصد پوشش داده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران