شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 114761 | |

فرمالین در صدر تولیدات «شسینا»: شرکت صنایع شیمیایی سینا با سرمایه ثبت شده 30 هزار و 713 میلیون ریال گزارش فعالیت ماهانه یک‌ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال را منتشر کرد. همچنین شرکت در ماهی که گذشت یک‌هزار و 721 تن انواع محصول را تولید کرد که فرمالین در صدر تولیدات شرکت قرار گرفت.

 فرمالین در صدر تولیدات «شسینا»: شرکت صنایع شیمیایی سینا با سرمایه ثبت شده 30 هزار و 713 میلیون ریال گزارش فعالیت ماهانه یک‌ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال را منتشر کرد. همچنین شرکت در ماهی که گذشت یک‌هزار و 721 تن انواع محصول را تولید کرد که فرمالین در صدر تولیدات شرکت قرار گرفت. فرمالین با تولید یک هزار و 310 تن در صدر تولیدات «شسینا» قرار گرفت. این شرکت در آذرماه 21میلیارد و 136میلیون ریال انوع محصول فروخت. شرکت صنایع شیمیایی سینا در 9 ماهه امسال 28 هزار و 980 تن انواع محصول را تولید کرد که فرمالین با تولید 23 هزار و 579 تن در صدر تولیدات این شرکت قرار گرفت.  

 اظهارنظر حسابرس درباره افزایش سرمایه «فاما»: شرکت صنعتی آما اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره درباره افزایش سرمایه را منتشر کرد. همچنین شرکت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی را نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره درباره افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 500 میلیون ریال به یک میلیارد و 200میلیون ریال منتشر کرد. بر این اساس، افزایش سرمایه 700میلیون ریالی از محل سود انباشته برای اجرای طرح نوسازی ماشین‌آلات و تاسیسات و اصلاح ساختار مالی ارائه می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران