شماره امروز: ۵۴۷

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت

| | |

در آذر امسال بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 18روز معاملاتی آذر پارسال با 10روز مثبت و 8 روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

در آذر امسال بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 18روز معاملاتی آذر پارسال با 10روز مثبت و 8 روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است. بر این اساس، در آبان امسال بازار سرمایه 21روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 17 روز معاملاتی را مثبت و 4روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21 روز معاملاتی آبان پارسال با 13 روز مثبت و 8 روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است. همچنین در نخستین ماه پاییز امسال بازار سرمایه 20روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس

13 روز معاملاتی را مثبت و 7 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 18 روز معاملاتی مهرماه پارسال با 14 روز مثبت و

4 روز منفی برای شاخص بورس بوده است. همچنین در آخرین ماه تابستان امسال بازار سرمایه 20روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 16 روز معاملاتی را مثبت و 4 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21روز معاملاتی شهریور پارسال با 11 روز مثبت و 10روز منفی برای شاخص بورس بوده است. به گزارش سنا، در مرداد امسال نیز بازار سرمایه 22روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 16 روز معاملاتی را مثبت و 7 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21 روز معاملاتی مردادماه پارسال با 17 روز مثبت و 4 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در تیر ماه بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 20 روز معاملاتی تیر پارسال با 16روز مثبت و 4 روز منفی برای شاخص بورس بوده است. افزون بر این، در خرداد ماه گذشته نیز بازار سرمایه 21روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 7 روز معاملاتی را مثبت و 14روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21روز معاملاتی خرداد پارسال با 8 روز مثبت و 13 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

علاوه بر این، در اردیبهشت امسال هم بازار سرمایه 21روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 17 روز معاملاتی را مثبت و 4روز را منفی سپری کرد که این آمار در

21 روز معاملاتی اردیبهشت سال گذشته 10 روز مثبت و 11روز منفی برای شاخص بورس بوده است. براساس این گزارش، در فروردین امسال بازار سرمایه 17 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 17روز معاملاتی را مثبت سپری کرد که این آمار در 19روز معاملاتی فروردین سال گذشته 7 روز مثبت و

12 روز منفی برای شاخص بورس بوده است. گفتنی است از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در مدت 9ماه بازار سرمایه

180 روز معاملاتی را پشت‌سر گذاشته که از این تعداد شاخص بورس

130 روز را مثبت بوده که این آمار در 180 روز معاملاتی مدت مشابه سال گذشته 106 روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران