شماره امروز: ۵۴۷

| | |

انتشار صورت های‌مالی «کطبس»: شرکت زغال‌سنگ نگین طبس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 150میلیارد ریال منتشر کرد.

 انتشار صورت های‌مالی «کطبس»: شرکت زغال‌سنگ نگین طبس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 150میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد نیمه نخست سال مالی 96 معادل 18میلیارد و 430میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 173ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 173درصد افزایش داشت. گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 32میلیارد و 79میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود 19ریالی «فروس»: شرکت فروسیلیس ایران با سرمایه ثبت شده 874 میلیارد و 491میلیون ریال اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند اعلام کرد. همچنین «فروس» در 6 ماهه امسال 26ریال از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد. در سویی دیگر شرکت در 6 ماهه سال گذشته 19ریال از سود پیش‌بینی شده را محقق کرده بود که این رقم را امسال 37درصد افزایش داد. علاوه بر این، شرکت فروسیلیس ایران در 12ماهه منتهی به پایان اسفند سال گذشته 78ریال سود محقق کرد. این در حالی است که، شرکت سود قابل تخصیص شرکت را در 6 ماهه امسال 55 میلیارد و 937میلیون ریال اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، این شرکت دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به پایان شهریور امسال نسبت به اطلاعیه قبلی را اخذ ذخیره بابت هزینه‌های تحقق یافته پرداخت نشده و اصلاح حساب و تغییر طبقه‌بندی حساب‌ها اعلام کرد.

 نخستین پیش‌بینی سال مالی 97 سخت آزند: شرکت سخت آژند نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 400میلیارد ریال اعلام کرد. همچنین شرکت نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده، مبلغ 648 ریال اعلام کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 40درصد افزایش یافت. گفتنی است، شرکت پیش‌بینی سال مالی 96 را مبلغ 462ریال اعلام کرده بود.

 نگاهی بر عملکرد سخت آژند: شرکت سخت آژند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی شش ماهه منتهی به 31شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 400میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد نیمه نخست سال مالی 96 معادل 13میلیارد و 651 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 34ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 68 درصد کاهش داشت. گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 154میلیارد و 258میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 پوشش 44درصدی بودجه «خنصیر»: شرکت مهندسی نصیر ماشین با سرمایه ثبت شده 87 میلیارد و 166میلیون ریال(سرمایه ثبت نشده 40میلیارد ریال) پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 186ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. افزون بر این «خنصیر» در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 82 ریال سود محقق کرد. این شرکت 44درصد پیش‌بینی‌ها را 6 ماهه پوشش داد. گفتنی است مهندسی نصیرماشین در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 444ریال سود محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 244ریال سود محقق کرده و 55 درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داده بود. بر این اساس شرکت سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 169ریال اعلام کرده است که در 6 ماهه 74ریال معادل 44درصد آن را پوشش داده است. همچنین، این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را نسبت به اطلاعات قبلی اینگونه اعلام کرده است: تغییرات در اطلاعات بر مبنای آخرین نرخ فروش است و اگر تغییرات دیگری صورت پذیرد حتما با گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم شش ماهه لحاظ و اعلام می‌شود.

 عملکرد 6 ماهه «بفجر»: شرکت پتروشیمی فجر پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه معادل 6 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ یک هزار و پنج میلیون ریال اعلام کرد و طی 6 ماه با اختصاص مبلغ 472ریال سود به ازای هر سهم معادل 47درصد از پیش‌بینی‌هایش را محقق کرد. که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 4درصد کاهش داشت. گفتنی است این شرکت در دوره 6 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 492ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 50 درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید. افزون بر این «بفجر» اعلام کرد دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال 96 به صورت حسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی شامل موارد ذیل است. کاهش سود(زیان) پیش‌بینی هر سهم برای سال مالی 96 براساس عملکرد واقعی شش ماهه اول، زیان تسعیر ارز بدهی‌ها و تسهیلات ارزی(به مبلغ یک هزار و 20میلیارد و 671 میلیون ریال) همچنین بازنگری مبالغ فروش و بهای تمام شده براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول از موارد تغییر در اطلاعات است. همچنین تمامی تسهیلات و بدهی‌های ارزی در تاریخ 31شهریور ماه 96 براساس نرخ هر یور معادل 46هزار و 950ریال، دلار 38هزار و 960ریال و درهم امارات 10هزار و 280ریال نسبت به نرخ هر دلار معادل 450هزار و 37، یورو معادل 41هزار و 190ریال، ، درهم 10هزار و 650 ریال در پایان اسفند ماه 95 تسعیر شده‌اند. مانده بدهی‌ها و تسهیلات ارزی در تاریخ 31شهریور ماه 96 شامل 171میلیون یورو و 89 میلیون درهم است. افزون بر این با توجه به صدور گواهی استفاده از معافیت ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی معادل 50 درصد از کل درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش محصولات ناحیه 2 در سال 1396 به عنوان معافیت مالیاتی در پیش‌بینی جدید لحاظ شده است و به استناد گواهی معافیت ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم، پتروشیمی فجر از سال 1395 الی سال 1402 به مدت 7سال و به میزان 100درصد بابت درآمد حاصل از ناحیه 2 معاف است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران