شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112729 | |

نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وآتی»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وآتی»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 33 میلیارد و 447 میلیون ریال و مبلغ

37 میلیارد و 874 میلیون واگذار کرد و از این بابت معادل 4 میلیارد و 427 میلیون ریال سود شناسایی کرد. علاوه بر این شرکت طی یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 62 میلیارد و 747 میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است «وآتی» در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 994 میلیارد و 238 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 6 هزار و

 624 میلیارد و 368 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. افزون بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده با افزایش

 34 میلیارد و 334 میلیون ریالی به مبلغ 2 هزار و 28میلیارد و 572 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با کاهش معادل 180 میلیارد و

 794 میلیون ریال معادل 6 هزار و 443 میلیارد و 574میلیون ریال محاسبه شد.

 افزایش 140 میلیارد ریالی ارزش بازار «گوهران»: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 3هزار و 172 میلیارد و 983 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 2 هزار و 913 میلیارد و 472میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. علاوه بر این، بهای

تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده با افزایش 90 میلیارد و 707 میلیون ریالی به مبلغ 3 هزار و 263 میلیارد و 690 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش معادل 140میلیارد و 631 میلیون ریال معادل

3 هزار و 54میلیارد و 103 میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است «گوهران» در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 29 میلیارد و 826میلیون ریال و مبلغ 30 میلیارد و 423 میلیون واگذار کرد و از این بابت معادل 597 میلیون ریال سود شناسایی کرد. افزون بر این، شرکت طی یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 120 میلیارد و 533 میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران