شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 111526 | |

تحقق 1111ریالی سود «کیمیا»: شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با سرمایه ثبت شده 115میلیارد و 200میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 2هزار و 100ریال سود به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

 تحقق 1111ریالی سود «کیمیا»: شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با سرمایه ثبت شده 115میلیارد و 200میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 2هزار و 100ریال سود به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. علاوه بر این «کیمیا» در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم یک هزار و 111ریال سود محقق کرد. این شرکت 53 درصد پیش‌بینی‌ها را 6 ماهه پوشش داد. گفتنی است، سیمان دورود در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم یک هزار و 515 ریال سود محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 380ریال سود محقق کرده و 25درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داده بود. بر این اساس، این شرکت سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم یک هزار و

843 ریال اعلام کرده که در 6 ماهه 909ریال سود معادل 49درصد را پوشش داده است. این درحالی است که شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران دلایل تغییرات اطلاعات پیش‌بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 نسبت به اطلاعیه قبلی را این‌گونه اعلام کرد: افزایش EPS پیش‌بینی سال 1396 نسبت پیش‌بینی اولیه سال 1396 به میزان 5.52 درصد به علت افزایش LME روی به میزان 22درصد و LME سرب به میزان 16درصد نسبت به پیش‌بینی اولیه سال 1396 و افزایش نرخ دلار به میزان 9درصد است.

 شناسایی زیان 46ریالی «سدور»: شرکت سیمان دورود با سرمایه ثبت شده 641 میلیارد و 697 میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 6 ریال زیان بطور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. این در حالی است که، «سدور» در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 46ریال زیان محقق کرد. این شرکت 767درصد پیش‌بینی‌ها را 6 ماهه پوشش داد. گفتنی است، سیمان دورود در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 179ریال زیان محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 151ریال زیان محقق کرده و 84 درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داده بود. بر این اساس سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 33ریال اعلام کرده که در 6 ماهه 29ریال زیان پوشش داده است.

 تحقق سود 12ریال «خمحرکه»: شرکت صنعتی نیرو محرکه با سرمایه ثبت شده یک هزار و 20میلیارد و 600 میلیون ریال اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 برای سال مالی منتهی به اسفند امسال را منتشر کرد. همچنین، این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرد. این شرکت در دوره 6 ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم 12ریال سود خالص محقق کرده بود. در سویی دیگر این شرکت سود دوره 6 ماهه را نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد کاهش داد. بر این اساس «خمحرکه» در پایان دوره 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 73ریال سود شناسایی کرد. این درحالی است که شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، سود انباشته پایان دوره 6 ماهه منتهی به شهریور ماه امسال را 73میلیارد و 864 میلیون ریال اعلام کرد. این شرکت در 6 ماهه قبلی 50 میلیارد و 676 میلیون ریال سود انباشته داشته که در 6 ماهه امسال 46درصد افزایش یافت.

 افزایش عملکرد ملی صنایع مس ایران: شرکت ملی صنایع مس ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 50 هزارمیلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را حسابرسی شده مبلغ 272ریال اعلام کرده و طی 6 ماهه ابتدایی سال با اختصاص مبلغ 167ریال سود به ازای هر سهم معادل 61 درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با سال مالی قبل معادل 37درصد افزایش داشت. گفتنی است «فملی» در سال مالی قبل مبلغ 122ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 38درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید.

 پوشش پیش‌بینی‌های «کمنگنز»: شرکت معادن منگنز ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 202میلیارد و 400میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 196ریال اعلام کرده و طی 6 ماه مبلغ 48ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 24درصد از پیش‌بینی‌هایش را محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 1500درصد افزایش داشت. گفتنی است «کمنگنز» در دوره 9ماهه سال مالی قبل مبلغ 3ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود.

 انتشار عملکرد «فسرب»: شرکت ملی سرب و روی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه 322میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 147ریال اعلام کرده  و طی

6 ماه مبلغ 59 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 40درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل رشد قابل‌توجهی داشت. گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل معادل صفر ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد.

 پوشش پیش‌بینی‌های ارتباطات سیار ایران: شرکت ارتباطات سیار ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 4هزارمیلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 3هزار و 252ریال اعلام کرد و طی دوره 6 ماهه با اختصاص مبلغ یک هزار و 650 ریال سود به ازای هر سهم معادل 51 درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10درصد افزایش داشت. گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 506 ریال سود به هر سهم اختصاص داد که معادل 50 درصد از کل پیش‌بینی‌هایش بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران