شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 111366 | |

افزایش زیان در «نبروج»: شرکت کارخانجات نساجی بروجرد با سرمایه ثبت شده 148میلیارد و 212 میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

 افزایش زیان در «نبروج»: شرکت کارخانجات نساجی بروجرد با سرمایه ثبت شده 148میلیارد و 212 میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 158ریال زیان به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. علاوه بر این «نبروج » در دوره 6ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 408ریال زیان محقق کرد. این شرکت 258درصد از پیش‌بینی‌ها را پوشش داد. گفتنی است، نساجی بروجرد در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 345ریال زیان شناسایی کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 122ریال زیان محقق کرده بود و 35 درصد از پیش‌بینی‌ها را پوشش داد. افزون بر این شرکت سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 583ریال اعلام کرده است که در 6ماهه 89ریال زیان شناسایی کرده است.

 تعویق مرحله دوم افزایش سرمایه «زمگسا»: شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال امروز طی اطلاعیه‌یی خبر از منتفی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه داد. بر این اساس مسعود نیکدل مدیرعامل «زمگسا» در این خصوص بیان کرده است، با توجه به اینکه تاکنون مجوزی از اداره نظارت بر انتشار ثبت اوراق بهادار دریافت نشده است، صورت‌جلسه افزایش سرمایه منتفی شده و بعد از اخذ مجوز مرحله دوم به صورت اجرایی در می‌آید. لازم به ذکر است مرحله اول این افزایش سرمایه در مهرماه سال گذشته انجام شد و طی آن سرمایه «زمگسا» از 30 به 462 میلیارد ریال رسید. این تامین مالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و جبران کمبود نقدینگی صورت گرفت.

 نگاهی بر عملکرد «دسبحا»: گروه دارویی سبحان با سرمایه ثبت شده 167میلیارد ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 800ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. این در حالی است که «دسبحا » در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم یک ریال زیان محقق کرد. گفتنی است، سود شناسایی شده از صنایع ریخته‌گری ایران نسبت به گزارش قبل بدون تغییر باقی مانده است. بر این اساس «خریخت» سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 98ریال اعلام کرده که در 6 ماهه 9 ریال زیان داشته است.

 شناسایی زیان «خریخت»: شرکت صنایع ریخته‌گری ایران با سرمایه ثبت شده 400میلیارد ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 3 ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. افزون بر این «خریخت» در دوره 6ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 122ریال زیان محقق کرد. گفتنی است، صنایع ریخته‌گری ایران در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 290ریال زیان شناسایی کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 189ریال زیان محقق کرد و 65درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داده بود. بر این اساس شرکت سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 63 ریال اعلام کرده که در 6 ماهه 93 ریال زیان داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران