شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 111033 | |

نگاهی بر عملکرد گروه صنعتی بارز: شرکت گروه صنعتی بارز پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 2 هزار و 526 میلیارد و 500ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر عملکرد گروه صنعتی بارز: شرکت گروه صنعتی بارز پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 2 هزار و 526 میلیارد و 500ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 484 ریال اعلام کرده است و طی 6 ماه با اختصاص مبلغ 194 ریال سود به‌ازای هر سهم معادل 40درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 37درصد کاهش داشت. گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 309ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد و 47درصد از پیش‌بینی‌هایش را محقق کرد. افزون بر این، «پکرمان» دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی منتشر کرد. براساس این گزارش، به‌دلیل کاهش نرخ جهانی مواد اولیه و محصولات پتروشیمی، مصرف مواد اولیه و به‌تبع آن نرخ فروش محصولات نسبت به بودجه اولیه کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود اثرات ناشی از کاهش نرخ مصرف مواد اولیه در 6 ماهه دوم نسبت به 6 ماهه ابتدای سال 96 بیشتر و موجب افزایش درصد پوشش سود تحقق یافته

6 ماهه دوم در پیش‌بینی کل سال شود.

 دلایل افزایش پیش‌بینی‌های نفت سپاهان: شرکت نفت سپاهان عملکرد 6 ماهه خود را به‌صورت حسابرسی شده و با سرمایه معادل یک‌هزار و 50میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به

 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده مبلغ یک‌هزار و 801ریال اعلام کرده است و طی 6 ماه با اختصاص مبلغ 915 ریال سود به‌ازای هر سهم معادل 51درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با سال مالی قبل معادل 79درصد افزایش داشت. گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ

510 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت و به 56درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید. بر این اساس تفاوت حاشیه سود ناخالص عملکرد واقعی 6 ماهه با پیش‌بینی سالانه به علت پیش‌بینی ثبات نفت در 6 ماهه دوم سال برآورد شده است. از آنجا که نرخ خوراک دریافتنی از پالایشگاه‌ها در ابتدای هر ماه مشخص می‌شود، روند صعودی قیمت نفت در

 6 ماهه ابتدای سال موجب افزایش نرخ فروش محصولات و به‌تبع آن ارزش افزوده مضاعف موجودی‌های ابتدای دوره و خریدهای طی ماه و درنتیجه، افزایش حاشیه فروش واقعی شرکت شده است، در حالی که در پیش‌بینی 6 ماهه دوم باتوجه به فرض ثبات قیمت نفت، نرخ خرید خوراک و فروش محصولات بدون نوسان درنظر گرفته شده است.

 پوشش پیش‌بینی‌های رادیاتور ایران: شرکت رادیاتور ایران عملکرد 6 ماهه خود را به‌صورت حسابرسی شده و با سرمایه معادل 300 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 520 ریال اعلام کرده و طی

6 ماه با اختصاص مبلغ 229 ریال سود به‌ازای هر سهم معادل 44درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با سال مالی قبل معادل 1.32درصد افزایش داشت. گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 226 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت و به 41درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران