شماره امروز: ۵۴۷

| | |

۶۶۹‌ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال در مجموع از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان دولت یازدهم از طریق بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.

۶۶۹‌ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال در مجموع از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان دولت یازدهم از طریق بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.

 بر این اساس، از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۸۰ تا پایان دولت یازدهم در مجموع ۱۴۳۳‌هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است.

همچنین، از این میان، یک‌هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مربوط به قبل از دولت یازدهم (معادل ۷۰ درصد واگذاری ها) بوده است که ۵۱۱‌هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۳۲‌هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال از طریق فرابورس، ۳‌هزار و ۳۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۳۵۷‌هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است. به گزارش ایبِنا؛ همچنین ۴۲۸‌هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال (معادل ۳۰ درصد) از کل واگذاری‌ها مربوط به دولت یازدهم بوده است که از این میان ۱۵۷‌هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۴۸‌هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال از طریق فرابورس و نیز ۲۲۲هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده و هیچ سهمی به صورت مذاکره در این مدت واگذار نشده است. این گزارش می‌افزاید از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۸۰ تا پایان دولت یازدهم نیز در مجموع ۶۶۹‌هزار و ۳۰۱میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۸۰‌هزار و ۸۵۸میلیارد ریال از طریق فرابورس، ۳‌هزار و ۳۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۵۸۰‌هزار و ۹۵۸۶۰۱ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران