شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 109504 | |

نگاهی بر عملکرد «آسیاتک»: شرکت انتقال داده‌های آسیاتک اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12 ماهه منتهی به 30 مهرماه 95 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 85میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر عملکرد «آسیاتک»: شرکت انتقال داده‌های آسیاتک اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12 ماهه منتهی به 30 مهرماه 95 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 85میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، این شرکت با انتشار عملکرد یک‌ساله گذشته اعلام کرد در دوره یک‌ساله یاد شده مبلغ 200 میلیارد و 516 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2هزار و 359 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 6درصد افزایش داشت. گفتنی است، شرکت طی 12ماهه سال مالی 94 مبلغ یک هزار و 460 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. همچنین به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 264میلیارد و 220میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 شناسایی زیان فارسیت اهواز: شرکت فارسیت اهواز با سرمایه ثبت شده 30هزار میلیون ریال اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 را برای سال مالی منتهی به اسفند 96 منتشر کرد. علاوه بر این، فارسیت اهواز برای دوره 6 ماهه پایان شهریورماه سال 96 به ازای هر سهم 807 ریال زیان خالص اعلام کرده است. این شرکت برای سال مالی قبل دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 95 به ازای هر سهم 984ریال زیان اعلام کرده بود که در گزارش امسال 18درصد از زیان را نسبت به 6 ماهه سال مالی قبل کاهش داده است. همچنین این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 2هزار و 269 ریال زیان محقق کرد.

 پوشش 55درصدی فولادمبارکه: شرکت فولادمبارکه اصفهان پیش‌بینی عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 75 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده مبلغ 538ریال اعلام کرد و طی 6ماه با اختصاص مبلغ 298ریال سود به ازای هر سهم معادل 55درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 243درصد افزایش داشت. گفتنی است، این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 83ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 30درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید. بر این اساس سود خالص فولاد در 6ماهه ابتدای امسال مبلغ 22هزار و 362 میلیارد و 943میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره مبلغ 38هزار و 877میلیارد و 633میلیون ریال بوده است. افزون بر این دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال منتهی به 29 اسفندماه 96را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد. بر این اساس، افزایش درآمد فروش، ناشی از افزایش نرخ محصولات است و افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته در کل ناشی از تغییر در مقدار و نرخ و محصولات است.

 افزایش 49درصدی سود خالص «فملی»: شرکت ملی صنایع مس ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 50هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین این شرکت با انتشار عملکرد نیمه نخست سال مالی جاری اعلام کرد در دوره 6ماهه یاد شده مبلغ 9هزار و 171میلیارد و 683میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 183ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 49درصد افزایش داشت. گفتنی است، این شرکت طی 6ماهه سال مالی 95 مبلغ 123ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. افزون بر این به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 14هزار و 952میلیارد و 284 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی گلتاش: شرکت گلتاش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 500میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین این شرکت با انتشار عملکرد 9ماهه امسال اعلام کرد طی دوره 3ماهه سوم 96 مبلغ یک‌هزار و 289میلیارد و 256 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 579ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9 درصد کاهش داشت. گفتنی است، این شرکت در نیمه نخست سال مالی 95 مبلغ 637ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. افزون بر این، با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 697 میلیارد و 788 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار عملکرد «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی

9 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 7هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین این شرکت با انتشار عملکرد 9ماهه خود اعلام کرد در دوره 9ماهه یاد شده مبلغ یک‌هزار و 387میلیارد و 599میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 198ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 40درصد کاهش داشت. گفتنی است، این شرکت در 3ماهه سوم سال مالی 95 مبلغ 328ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 4هزار و 294میلیارد و 341میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 پوشش پیش‌بینی‌های «والغدر»: شرکت لیزینگ خودرو غدیر با سرمایه ثبت شده 530هزار میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه 96 را برای دوره 9ماه به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. همچنین این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان آذر 96 با سرمایه 530هزار میلیون ریال مبلغ 131ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. افزون بر این، شرکت در حالی 131 ریال سود برای پایان سال مالی پیش‌بینی کرده است که در دوره 9 ماهه 119ریال سود خالص پس از کسر مالیات محقق کرده است. این شرکت در گزارش 9 ماهه 91درصد از پیش‌بینی‌ها را محقق کرد. در سویی دیگر، شرکت لیزینگ خودرو غدیر برای دوره 9ماه سال مالی گذشته به ازای هر سهم 96ریال سود معادل 81درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داده بود. در پایان سال مالی آذرماه 95 این شرکت به ازای هر سهم 119ریال سود خالص پس از کسر مالیات شناسایی کرد. بر این اساس شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال منتهی به پایان آذرماه 96 را (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی این‌گونه اعلام کرده است: عمده تغییرات در سرفصل درآمدهای عملیاتی و سایر درآمد‌ها و هزینه‌های غیرعملیاتی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران