شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکزی| در شرایطی که موضوع جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی این روزها به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و بودجه‌ای کشور بدل شده،

مرکزی| در شرایطی که موضوع جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی این روزها به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و بودجه‌ای کشور بدل شده، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: پایان دی‌ماه آخرین فرصت مشاغل مشمول ماده ۱۶۹ برای نصب سامانه صندوق فروش است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به مسیری که افراد برای پیگیری موضوع باید طی کنند، گفت: طبق فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای نصب راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش برای حرف و مشاغل مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا آخر دی‌ماه سال جاری فرصت دارند. مزیکی افزود: در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش ۱۵ گروه حرف و مشاغل مشمول تعیین شده‌اند که تا پایان دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.it نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه، پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران