شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اصفهان|معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت:

اصفهان|معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه تخصیص سهمیه سوخت به وانت‌بارها براساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل (بارنامه) صورت می‌گیرد، کلیه رانندگان و مالکین وانت‌بار برای فعالیت در جاده‌های برون شهری باید جهت دریافت بارنامه نسبت به اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام کنند. علیرضا جعفری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه فعالیت در زمینه حمل ونقل جاده‌ای برون شهری کالا منوط به استفاده از اسناد حمل (بارنامه) است. وی با اشاره به تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت ساماندهی و ایجاد انتظام در نحوه بهره‌برداری و تردد وانت‌بارها در جاده‌های برون شهری و ارتقای سطح ایمنی در جاده‌های کشور، گفت: به همین منظور دستورالعمل‌های مربوط به ساماندهی ناوگان وانت‌بار فعال در حمل و نقل برون شهری تدوین و شرایط برای اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان تسهیل شده است. معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه تخصیص سهمیه سوخت به وانت‌بارها براساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل (بارنامه) صورت می‌گیرد، بنابراین کلیه رانندگان و مالکین وانت‌بار برای فعالیت در جاده‌های برون شهری باید جهت دریافت بارنامه نسبت به اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران