شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فارس|مدیرکل ثبت احوال فارس گفت: جمعیت میانسال استان در مقایسه با سایر گروه‌های جمعیتی،

فارس|مدیرکل ثبت احوال فارس گفت: جمعیت میانسال استان در مقایسه با سایر گروه‌های جمعیتی، قریب به ۴۷ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. علیرضا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، به ویژگی‌های جمعیتی استان فارس اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۲.۹ درصد از جمعیت استان در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۲۵.۲ درصد در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال، ۴۵.۷ درصد در گروه سنی ۶۴-۳۰ سال و ۶.۱ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار دارند. جمعیت میانه استان در ۹ ماهه امسال، ۴ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۵۵۱ نفر و جمعیت شهرستان شیراز یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۱۵۴ نفر محاسبه شده است. او متوسط نرخ رشد طبیعی جمعیت فارس بر اساس ولادت و فوت ثبت شده در سال گذشته را ۱.۰۴ درصد اعلام کرد و افزود: ۳۰.۱ درصد از جمعیت استان (حدود یک سوم) به جمعیت جوانان در معرض اشتغال، ازدواج، و متقاضی مسکن اختصاص یافته و ۷۰.۹ درصد از جمعیت مولد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی هستند.۷۰.۱ درصد از جمعیت استان شهرنشین و ۲۹.۹ درصد روستا نشین هستند. یکی از شاخص‌های مهم در بررسی جمعیت میزان باروری کل است که برای استان ۱.۹ محاسبه شده، یعنی متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری جایگزین خود می‌کنند که این عدد کمتر از سطح جانشینی (۲) است. انصاری یادآور شد: امید زندگی مرد شهری در استان فارس ۷۳.۴۵، زن شهری ۷۴.۹۴، مرد روستایی ۷۰.۴۰ و زن روستایی ۷۲.۲۰ محاسبه شده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران