شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس هیات‌مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، گفت: استان کردستان با کمبود پرستار در بیمارستان‌ها مواجه است

رییس هیات‌مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، گفت: استان کردستان با کمبود پرستار در بیمارستان‌ها مواجه است و پرستاران استان به دلیل این کمبود چندین برابر ظرفیت خود ارایه خدمت می‌دهند. حیدر ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دو فرمول رایج برای تامین نیروی انسانی پرستاری در امر مراقبت به کار برده می‌شود که شامل نسبت پرستار به آمار جمعیتی و ضریب استاندارد تخت است. وی افزود: در تطبیق این فرمول‌ها با تعداد تخت و جمعیت استان، پی خواهیم برد که کردستان از کمبود نیروی انسانی پرستاری رنج می‌برد. رییس هیات‌مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، بیان کرد: این کمبود یکی از مشکلات دلایل نارضایتی شغلی پرستاران به‌حساب می‌آید چراکه به دلیل کمبود نیروی انسانی ارایه خدمات مراقبتی با تاخیر یا ناقص صورت می‌پذیرد. ایزدی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۳ هزار پرستار در مراکز و بیمارستان‌های سطح استان کردستان ارایه خدمت می‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران