شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فارس|لایحه واگذاری مدیریت سرای محله‌های شیراز به سمن‌ها پس از موافقت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز، در آستانه تصویب نهایی قرار گرفته است.

فارس|لایحه واگذاری مدیریت سرای محله‌های شیراز به سمن‌ها پس از موافقت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز، در آستانه تصویب نهایی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، احمدتنوری گفت: در راستای اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز به منظور ایجاد بستر مناسب، افزایش مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی (سازمان‌های مردم‌نهاد) در مدیریت و بهره‌برداری از سرای محله‌های شهر در حوزه فعالیت سازمان، به شهرداری شیراز اجازه داده ‌می‌شود، مدیریت سرای محله‌ها را با فراخوان عمومی و بر اساس امتیاز کسب شده مطابق دستورالعمل پیوست شامل ۱۵ماده و ۱۱ تبصره به سازمان‌های مردم نهاد غیر‌سیاسی، غیر‌قومی و دولتی (سمن‌ها) واگذار کند.

وی افزود: پرداخت همه‌ هزینه‌های سرای محله برعهده شهرداری است و از ۴۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از سرای محله به تشخیص شهرداری بابت حق مدیریت به سمن پرداخت ‌می‌شود. وی ادامه داد: درصدهای ذکرشده مربوط به سال پایه واگذاری و در سال‌های بعد به تشخیص شهرداری قابل تغییر و مالکیت سرای محله و تجهیزات آن نیز متعلق به شهرداری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران