شماره امروز: ۵۴۷

آمار اشتغالزایی تعاونی‌ها در مهرماه نشان داد

| | |

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است.

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین سرمایه کم نیز به‌دلیل نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری، صرف فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود. شرکت‌های تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه‌های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت کرده و این سرمایه‌ها را در جهت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت کنند. تعاونی‌ها می‌توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به‌کار افتادن آن در جریان سرمایه‌گذاری شوند.

تعاونی‌ها می‌توانند رابطه سالمی بین اعضا و موسسات اعتباری و مالی از جمله بانک‌ها ایجاد کرده و نیازمندی‌های تسهیلاتی اعضا را مرتفع کنند.

گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت کار نشان می‌دهد که ثبت ۲۶۱ شرکت تعاونی در ماه گذشته برای ۳۵۵۳ نفر اشتغالزایی به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش به دست آمده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در مهر ماه امسال ۲۶۱ شرکت تعاونی و ۲ اتحادیه تشکیل و ثبت شده‌اند که فعالیت آنها در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا بوده است. کل تعداد اعضای این تعاونی‌ها ۶۱۱۵ نفر بوده و فعالیت آنها برای ۳۵۵۳ نفر اشتغال ایجاد کرده است. بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان و لرستان بیشترین تعداد تعاونی تشکیل شده را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تعداد تعاونی ثبت‌شده نیز به فعالیت‌های «کشاورزی» و «صنعت» تعلق دارد.

بیشترین تعداد اعضا به تعاونی‌های دارای فعالیت «مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» با ۱۴۰۸ نفر عضو و تعاونی‌های «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» با ۱۳۵۹ نفر عضو اختصاص دارد اما بیشترین تعداد شاغلان متعلق به تعاونی‌های دارای فعالیت «ساختمان» با ۷۰۳ نفر و تعاونی‌های «مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» با ۶۹۳ نفر اشتغال مربوط است.

مقایسه عملکرد مهرماه جاری نسبت به شهریور ماه نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در مهرماه افزایشی معادل ۱۴ درصد داشته است چرا که تعداد تعاونی‌ها در شهریور ماه ۲۲۸ واحد بوده و در مهرماه امسال به ۲۶۱واحد رسیده است. میزان اشتغالزایی تعاونی‌های ثبت شده در شهریور ماه نیز ۳۹۵۶ نفر بوده ولی آمار مهرماه از ایجاد ۳۵۵۳ فرصت شغلی خبر می‌دهد بر همین اساس تعداد اعضا با افزایش 7 درصدی و تعداد فرصت‌های شغلی با کاهشی معادل ۱۰ درصد روبه رو بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران