شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خراسان رضوی|دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: به دلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان خروج ۵۵ واحد تولیدی استان از تملک بانک‌ها و فعالیت مجدد آنها میسر نیست

خراسان رضوی|دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: به دلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان خروج ۵۵ واحد تولیدی استان از تملک بانک‌ها و فعالیت مجدد آنها میسر نیست و این قانون نیاز به بازنگری در سطح ملی دارد. به گزارش ایرنا، براساس ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی‌، رهنی، صلح حقوق یا اجاره و به صورت رسمی یا غیر رسمی باشد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‌‌دهنده مطالبه کند. حسن مونسان در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در مشهد برگزار شد افزود: بر اساس این ماده قانونی هیچ راهی برای واگذاری ۵۵ واحد تملیکی استان نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته ۱۶۶ واحد تولیدی و در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۵۰ واحد تولیدی در خراسان رضوی از تملک بانک‌ها خارج شد و ۱۳۰ واحد تولیدی دیگر در تملک بانک‌های استان است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران