شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق تعاون ایران در همایش جهانی اتحادیه بین‌المللی تعاون عنوان کرد

| | |

رییس اتاق تعاون در همایش جهانی اتحادیه بین‌المللی تعاون در کشور روآندا پیشنهادهایی برای توسعه نهضت تعاون دیگر

 رییس اتاق تعاون در همایش جهانی اتحادیه بین‌المللی تعاون در کشور روآندا پیشنهادهایی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشورها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع برای این بخش، همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» ارایه کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در همایش جهانی اتحادیه بین‌المللی تعاون حضور یافت و در جلسه عمومی این همایش در کنار سایر مقامات از جمله وزیر تجارت و صنعت جمهوری رواندا با موضوع نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و کار شایسته سخنرانی کرد.

رییس اتاق تعاون ایران در ابتدای سخنرانی خود، بر اساس آمارهای بانک جهانی به وضعیت و روند اشتغال و بیکاری در جهان در سال‌های اخیر پرداخت و با توجه به وضعیت بیکاری در جهان و به خصوص در میان جوانان، بر اهمیت پرداختن به موضوع اشتغال و به ویژه کار شایسته در میان جوامع تاکید کرد.

وی در ادامه به جایگاه «کار شایسته» در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه «سند ملی کار شایسته» اشاره کرد.

رییس اتاق تعاون ایران، در ادامه این سخنرانی به بخش تعاون ایران و روند توسعه و تکامل آن تاکید کرد و بر اساس مقایسه تطبیقی اصول نهضت تعاون و اصول «کار شایسته» همچنین اهداف بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اهداف «کار شایسته»، ابراز داشت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین‌المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و بنابراین اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است.

وی همچنین در خصوص روند ایجاد اشتغال در بخش تعاون ایران و کار شایسته در کشور توضیح داد. عبداللهی در تشریح بازیگران کلیدی در ایجاد «کار شایسته» بیان داشت: بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته شامل «دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های غیردولتی» هستند. وی نقش سازمان‌های غیر دولتی را به عنوان پلی میان حاکمیت و جامعه توصیف کرد و ادامه داد: البته اثربخشی حداکثری فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در جوامع و به عبارتی نهضت تعاون کشورها زمانی است که آن سازمان غیردولتی یکتا بوده و در قوانین کلان کشورها به عنوان نماینده نهضت تعاون، دارای جایگاه و اختیارات ویژه در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور باشد. وی «اتاق تعاون ایران» را نمونه مناسبی در این باب، عنوان سپس جایگاه این اتاق در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور را تشریح کرد.

رییس اتاق تعاون ایران در همایش جهانی اتحادیه بین‌المللی تعاون، به بیان راهبردها و فعالیت‌های اتاق تعاون ایران در راستای اشتغال‌زایی و توسعه و ترویج کار شایسته پرداخت و بر اساس تجارب بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به ارایه پیشنهادهایی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشورها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع برای این بخش همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» اشاره کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران