شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خراسان جنوبی|رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: در برنامه ششم توسعه،

خراسان جنوبی|رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: در برنامه ششم توسعه، سند توسعه اشتغال پایدار در ۵۸۰ روستای استان باید تهیه و تدوین شود که سند تعدادی از روستاها در حال تکمیل شدن است. مجید پورعیسی دیروز در نشست شناسایی ظرفیت‌ها در زمینه توانمندسازی مناطق روستایی استان خراسان جنوبی افزود: براساس بند یک ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه مقرر شده سازمان برنامه و بودجه کشور برای پنج هزار روستا سند توسعه اشتغال پایدار تدوین کند. طبق این ماده قانونی، هر کدام از استان‌ها مکلف شدند تعدادی از روستاهای بالای ۲۰ خانوار را انتخاب و برای آن سند توسعه اشتغال تهیه کنند که سهم خراسان جنوبی در کل برنامه ۵۸۰ روستا در نظر گرفته شده است. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه اکنون ۹۱۶ آبادی بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد، اظهار داشت: سهم استان امسال از طرح مذکور تهیه سند ۱۱۶ روستا است. وی گفت: در این طرح، تعداد خانوار روستایی، ضریب برخورداری، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها از جمله شاخص‌ها و ملاک‌ انتخاب روستا در نظر گرفته شده است. پورعیسی با بیان اینکه در اجرای این طرح از توان جهاد دانشگاهی و دانشگاه بیرجند استفاده شده است، یادآور شد: همچنین از جمعیت تسهیلگران بسیج در این طرح استفاده شد که توانست فرایند را تا حدود زیادی تسهیل کند. برای هر دهستان یک تخصص انتخاب شده که برنامه‌های اشتغال براساس آن برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران