شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همدان| رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بابیان اینکه مهارت و توانمندی‌های مهارتی در ایجاد اشتغال بسیار مهم است،

همدان| رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بابیان اینکه مهارت و توانمندی‌های مهارتی در ایجاد اشتغال بسیار مهم است، گفت: آموزش‌های لازم به صاحبان طرح‌های اشتغال‌زا ارایه شود. به گزارش مهر، سلیمان پاک سرشت در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان با بیان اینکه اشتغال روستایی و سایر طرح‌های اشتغال در کشور عنوان اشتغال پایدار را به همراه دارد، گفت: اهلیت به لحاظ توانایی افراد در اجرای طرح‌ها در کمیته ارزیابی بررسی می‌شود.

سلیمان پاک‌سرشت با اشاره به اینکه اشتغال زمانی پایدار است که ملاحظاتی را در برنامه‌ریزی‌ها در نظر بگیریم که فقط پرداخت پول و تسهیلات نباشد، افزود: موضوع اشتغال پایدار به کیفیت اشتغال ایجاد شده ربط دارد. اقدامات آموزشی نگرانی از تبدیل طرح‌های ایجاد اشتغال به طرح‌های توزیع تسهیلات اشتغال را برطرف می‌کند. وی با بیان اینکه برای ارایه آموزش‌های لازم به صاحبان طرح‌ها آمادگی داریم، گفت: اقدامات آموزشی نگرانی از تبدیل طرح‌های ایجاد اشتغال به طرح‌های توزیع تسهیلات اشتغال را برطرف می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران