شماره امروز: ۵۴۷

دورنمای آماری فعالیت‌های تعاونی‌های استانی

| کدخبر: 139482 | |

در حالی که در اسناد بالادستی کشور مانند سند 20ساله و برنامه‌های توسعه 5ساله کشور بر توسعه دامنه فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تاکید شده است؛ آمار مستند نشان می‌دهد

در حالی که در اسناد بالادستی کشور مانند سند 20ساله و برنامه‌های توسعه 5ساله کشور بر توسعه دامنه فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تاکید شده است؛ آمار مستند نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال تعداد ۲۸۰ شرکت تعاونی جدید ایجاد شده که با توجه به سهمی 25درصدی تعاونی‌ها در شاکله کلی اقتصاد همچنان تارسیدن به افق‌های تعیین شده حمایت‌های بیشتری از تعاونی‌ها باید انجام شود. .

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی، در دی‌ماه سال جاری تعداد ۲۸۰ شرکت تعاونی و ۳ اتحادیه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنها در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا هستند. تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور ۴ هزار و ۳۹۳ نفر و تعداد افراد شاغل در این تعاونی‌ها نیز ۳ هزار و ۹۹۶ نفر است که با سرمایه اولیه حدود ۳۷ میلیارد ریالی ایجاد شده‌اند. متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۱۶ و ۱۴ نفر است. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان‌های فارس با تشکیل ۲۶ تعاونی و خراسان رضوی با تشکیل ۲۴ تعاونی تعلق دارد. همچنین بیشترین تعاونی ثبت شده مربوط به فعالیت‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۹۶ و ۶۹ واحد است. تعاونی‌های دارای فعالیت کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۱۲۲۷ و ۷۵۳ نفر عضو، بیشترین اعضا را به خود اختصاص می‌دهند.

مقایسه عملکرد وضعیت تعاونی‌ها در دی‌ماه نسبت به آذرماه نشان می‌دهد، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی‌ماه سال جاری (۲۸۰ واحد)، افزایشی معادل ۳۵ درصد دارد.

تعداد اعضا افزایشی معادل ۴۱ درصد و تعداد فرصت شغلی نیز با رشد ۶۲ درصدی مواجه

است. اما مقایسه عملکرد وضعیت تعاونی‌ها در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته حاکی از آن است که در دی‌ماه امسال تعداد تعاونی‌ها ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته تشکیل شده‌اند به طوری که در دی‌ماه امسال ۲۸۰ واحد در مقابل تشکیل ۴۵۰ واحد تعاونی در دی‌ماه سال گذشته ایجاد شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران