شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران گزارش داد

| کدخبر: 136936 | |

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نرخ بیکاری در 16 استان کاهش یافت

گروه بنگاه‌ها|

گزارش‌های مرکز آمار ایران  نشان می‌دهد پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نرخ بیکاری در 16 استان کاهش یافت که در این میان کرمانشاه با نرخ بیکاری 18.2 درصد و سمنان با 6.6 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را داشتند. به گزارش ایرنا بررسی جداول مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال 11.7 درصد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نکرد؛ در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت 0.6 درصد افزایش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) که به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است، پاییز پارسال 39.9 درصد بود و پاییز امسال به 40.5 درصد رسید. بررسی آمار نیروی کار در پاییز 1397 نشان می‌دهد در این فصل 66 میلیون و 972 هزار نفر در سن 10 سال به بالا قرار داشتند که از این میزان 27 میلیون و 96 هزار نفر جمعیت فعال و در سن اشتغال بودند. همچنین 39 میلیون نفر نیز جمعیت غیرفعال بودند یعنی جمعیت بالای 10 سال را تشکیل می‌دادند.

  البرز  و کرمانشاه

 بیشترین تغییرات نرخ بیکاری

نرخ اشتغال کشور در این دوره 23 میلیون و 922 هزار نفر بود. سه میلیون و 174 هزار نفر نیز بیکار بودند. خراسان رضوی با 46.9 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و استان مرکزی با 34.9 درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص دادند. براساس جداول آماری، در پاییز امسال بیشترین درصد افزایش نرخ بیکاری مربوط به استان البرز بود. نرخ بیکاری استان البرز در پاییز 1396 معادل 10.3 درصد بود که پاییز امسال با 5.5 درصد رشد به 15.8 درصد رسید. نرخ بیکاری در کرمانشاه با 6.9 درصد کاهش، رتبه نخست بیشترین نرخ بیکاری بین استان‌های کشور را در یک سال (پاییز 1396 تا پاییز 1397) به خود اختصاص داد. پاییز امسال نرخ بیکاری پایتخت در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.9 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری تهران در پاییز امسال 12.4 درصد برآورد شد که از میانگین کشوری نیز 0.7 درصد بیشتر بود. آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی تهران در پاییز امسال 39 درصد بود که 0.4 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت. بخش خدمات با 49.9 درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داد. در جایگاه‌های بعدی، بخش صنعت با 32.9 درصد و کشاورزی با 17.2 درصد قرار گرفت. سهم شاغلان بخش کشاورزی در پاییز 1397 نسبت به فصل مشابه پارسال 0.1 درصد افزایش یافت، سهم شاغلان بخش صنعت هیچگونه تغییری نکرد و از سهم شاغلان بخش خدمات نیز 0.1 درصد کاسته شد. براساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بودند.

بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ در مقایسه با پاییز پارسال ٠.٥ درصد کاهش یافت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران