شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق تعاون ایران در نشست با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

| کدخبر: 133284 | |

رییس اتاق تعاون ایران در نشست هم‌اندیشی مشترک با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و تعاونگران حوزه کشاورزی با بیان اینکه بخش اعظم تولیدات کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، بخش کشاورزی را در حوزه تعاون از بخش‌های مهم و فعال آن برشمرد.

 رییس اتاق تعاون ایران در نشست هم‌اندیشی مشترک با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و تعاونگران حوزه کشاورزی با بیان اینکه بخش اعظم تولیدات کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، بخش کشاورزی را در حوزه تعاون از بخش‌های مهم و فعال آن برشمرد.

 بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران، با یادآوری اینکه بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که این هدف محقق نشده است، تصریح کرد: یکی از الزامات رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، رسیدن سهم تعاونی‌های کشاورزی به ۶۵ درصد از تولیدات کل کشاورزی کشور بود که این هدف، هنوز محقق نشده و برای تحقق آن، نیازمند حمایت جهاد کشاورزی هستیم.

 عبداللهی با اشاره به تصویب سند توسعه بخش تعاون در هیات دولت و تاکید رییس‌جمهور بر اجرای آن اظهار داشت: یکی از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در این صنعت، واگذاری ۵۰ درصد اراضی قابل کشت و احیاء از سوی دولت به تعاونی‌ها بود که این تکلیف قانونی نیز محقق نشده است.

 او خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه بخش تعاون، واگذاری ۴۰ درصد توزیع محصولات کشاورزی به فروشگاه‌های تعاونی مصرف بود که این تکلیف، محقق نشده و وزارت جهاد کشاورزی باید در تسریع آن جدیت داشته باشد.

 رییس اتاق تعاون ادامه داد: یکی از مشکلات تعاون‌گران این است که تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی با حضور انجمن‌های کشاورزی اخذ می‌شود که گستردگی این انجمن‌ها به اندازه تشکل‌های تعاونی نیست؛ لذا درخواست داریم از ظرفیت تشکل‌های تعاونی در این بخش‌ها استفاده شود.

 عبداللهی گفت: معاون اول رییس‌جمهور دستورالعملی صادر کرده است که هنگام صدور بخشنامه‌ها، نظرات تشکل‌ها به خصوص اتاق‌ها اخذ شود. بنابراین درخواست داریم وزارت جهاد کشاورزی از تشکل‌های تعاونی زیرمجموعه قانون تعاون به اندازه تشکل‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی حمایت داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران