شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خراسان رضوی| رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: دولت به صادرکنندگان عنوان می‌کند که ارز صادرات خود را با نرخ نیمایی به سامانه نیما واگذار کنند

خراسان رضوی| رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: دولت به صادرکنندگان عنوان می‌کند که ارز صادرات خود را با نرخ نیمایی به سامانه نیما واگذار کنند که این زوری است که به صادرکننده گفته می‌شود. به گزارش ایسنا، رضا حمیدی دیروز در نشست کمیسیون صنعت و بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: امروزه در صحبت‌های خود به امر قاچاق کمتر توجه می‌شود و کسانی که با فاجعه قاچاق آشنایی دارند، می‌دانند که این امر چه ضربه مهلکی به اشتغال، صنعت و کار شرافتمندانه می‌زند. او افزود: تک تک وزیران برای ما صحبت کرده و ما شاهد آن هستیم که چقدر خوب صحبت می‌کنند اما زمانی که در یک کابینه جمع می‌شوند، متوجه می‎شویم که هیچکدام مناسب نیستند، امروزه شاهد آن هستیم که به جای اینکه وزیری که عملکرد نامناسبی دارد را اخراج کنیم، پست دیگری را در سطح وزارت در کابینه به او اختصاص می‌دهیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران