شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 131539 | |

حفاظت از خاک، منابع طبیعی و آبخیزداری در تداوم زندگی و حیات بشری به قدری اهمیت دارد که چندی پیش مقام معظم رهبری فرمودند: «حفظ خاک از حفظ آب هم مهم‌تر است.

آذربایجان شرقی |

حفاظت از خاک، منابع طبیعی و آبخیزداری در تداوم زندگی و حیات بشری به قدری اهمیت دارد که چندی پیش مقام معظم رهبری فرمودند: «حفظ خاک از حفظ آب هم مهم‌تر است. زیرا می‌توانیم آب را وارد کنیم اما خاک را نمی‌توانیم. لذا هیچ راهی برای مبارزه با خشکسالی بهتر از فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری نیست.»  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در همین خصوص گفت: از سال گذشته سیاست سازمانی بر این استوار شد که در قالب طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هم مطالعات و هم اجرای پروژه‌ها در حوزه آبخیز انجام بگیرد. یعنی هم بحث‌های مرتع، جنگل، امور زمین، امور حفاظت اراضی و همچنین آبخیزداری باهم اجرا شوند.  داور نامدار افزود: بنابراین در سال‌جاری اعتباری از محل صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تخصیص داده شد و براساس تصمیم سازمان باید همه پروژه‌ها در قالب طرح مدیریت جامع آبخیزداری اجرا شوند.  او ادامه داد: در این راستا مبلغ ۱۹/۲ میلیارد تومان اعتبار برای سال‌جاری برای این استان درنظر گرفته شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران