شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و تکریم مودیان، مکانیزه کردن عملیات و بهینه‌سازی فرایندها از نتایج اجرای طرح جامع مالیاتی استان است.

ایلام|

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و تکریم مودیان، مکانیزه کردن عملیات و بهینه‌سازی فرایندها از نتایج اجرای طرح جامع مالیاتی استان است.

رضا امیدی با حضور در ایسنا، از اجرای جامع مالیاتی در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: در این طرح هم تهیه بانک اطلاعات مالیاتی و هم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مدنظر قرار گرفته است.

او با بیان اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی و تکریم مودیان، مکانیزه کردن عملیات و بهینه‌سازی فرایندها از نتایج اجرای این طرح است، ادامه داد: مالیات یکی از منابع درآمد دولت است که در سند بودجه سالیانه ذکر می‌شود و مالیات هر استان پس از واریز به خزانه به صورت تخصیص سه ماهه مجددا به استان برگشت می‌خورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: در سال گذشته امور مالیاتی استان 137 میلیارد تومان درآمد داشت و 80 درصد پیش‌بینی محقق شده است و میزان وصولی تا پایان تیرماه 50 میلیارد تومان بوده است.امیدی با بیان اینکه امسال حدود 100 درصد صاحبان مشاغل اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل داده‌اند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد اسناد و مدارک با میزان درآمد مغایرت دارند اما هرآنچه از درآمد فرد برای امور مالیاتی محرز شود مالیات قطعی محسوب می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران