شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123251 | |

با توجه به اهمیت ارائه گزارش‌های آماری در بهبود شاخص‌های توسعه سازمان‌های اقتصادی، صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی شده شرکت نفت ایرانول(شرانول) برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 منتشر شد.

با توجه به اهمیت ارائه گزارش‌های آماری در بهبود شاخص‌های توسعه سازمان‌های اقتصادی، صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی شده شرکت نفت ایرانول(شرانول) برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 منتشر شد.

به گزارش «تعادل» صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی شده شرکت نفت ایرانول با اعلام سود سهام صورت سودوزیان به ازای هر سهم 1076ریال در سامانه کدال منتشر شد.

صورت سودوزیان شرکت اصلی حاوی رشدی در همه زمینه‌ها نسبت به سال قبل شامل افزایش فروش 20درصد، سود ناخالص 17درصد، سود عملیاتی 28درصد و سود خالص پس از کسر مالیات با رشدی به میزان 8 درصد نسبت به سال قبل است که در سامانه کدال با نماد شرانول درج شد.

همچنین بر این اساس سود خالص هر سهم شرکت نفت ایرانول در سال مالی قبل برابر با مبلغ 1990ریال با سرمایه 000/000/1میلیون ریال بوده که با توجه به افزایش سرمایه انجام شده در سال مالی 1396 به میزان 100درصد این سود برابر با مبلغ 1076ریال شده است. براساس اطلاعات منتشر شده در سیستم کدال بورس، نخستین پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 شرکت اصلی مبلغ 961ریال اعلام گردیده بود که نهایتا مبلغ 1076ریال تحقق یافت که نسبت به پیش‌بینی اولیه 12درصد افزایش نشان می‌دهد. قابل ذکر است، مجموع مبلغ سود خالص شرکت معادل مبلغ 2/152/632 میلیون ریال با سرمایه ثبت شده به مبلغ 000/000/2میلیون ریال است. همچنین مجموع سود انباشته شرکت مبلغ 3/031/605 میلیون ریال بوده که این مبلغ نسبت به مبلغ مشابه در سال قبل رشدی برابر با 9درصد در شرکت اصلی برخوردار است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران