شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» نتایج سفر رییس‌جمهور به هند در بازار کسب و کار خرد را بررسی می‌کند

یکی از دستاوردهای سفر رییس‌جمهوری و هیات همراه به هند تفاهمنامه‌ها و هماهنگی‌هایی است که برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های…

بیشتر