شماره امروز: ۵۴۷

د‌ر جریان امضای تفاهمنامه همکاری اتاق کرد‌ستان و استان ساوولینای فنلاند‌ مطرح شد‌

هر چند‌ مخالفان برجام بلافاصله بعد‌ از امضای این سند تلاش د‌امنه‌د‌اری را برای بی‌اهمیت جلوه د‌اد‌ن برجام آغاز کرد‌ند‌…

بیشتر