شماره امروز: ۵۴۷

معاون اول رییس‌جمهوری مطرح کرد

تدوین راهبردهای آینده عشایر بر اساس تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله ضرورت‌هایی است که برای حمایت و…

بیشتر