شماره امروز: ۵۴۷

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در جمع فعالان تولیدی تشریح کرد

30دی‌ماه در جریان یکی از برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون بود که مجری صدا و سیما صورتش را به سمت دوربین می‌چرخاند و رو به…

بیشتر