شماره امروز: ۵۴۷

وزیر کشور در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده تشریح کرد

«چرا فرآیند احیای خرابی‌های بر آمده از سیل در استان‌های آسیب‌دیده به سرعت و بر اساس مطالبات مردم پیش نمی‌رود؟»

بیشتر