شماره امروز: ۵۴۷

رییس ستاد اجرایی فرمان امام‌ (ره):

رییس ستاد اجرایی فرمان امام‌ (ره)، گفت: بنیاد برکت به جز فعالیت‌های محرومیت زدایی در مناطق کمتر برخوردار 25 نوع خدمت…

بیشتر