شماره امروز: ۵۴۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

در شرایطی که پرسش‌های فراوانی در خصوص برنامه‌های دولت در خصوص پرداخت مستمری به شهروندان روستایی و شهرنشینان وجود دارد،…

بیشتر