شماره امروز: ۵۴۷

شاخص‌های پولی و بانکی تیرماه نشان داد؛ رشد 49 درصدی بدهی بانک‌ها و رشد 61 درصدی سپرده‌های دیداری

| | |

تیر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۲۵۰ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۴ درصدی نقدینگی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته است. این در حالی است

بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 514 همت همچنان در حال افزایش است    

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری| 

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان

 تیر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۲۵۰ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۴ درصدی نقدینگی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۸.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه امسال ۸.۰۴۰ بوده که ۸.۹ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است.البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۵ درصد زیاد شده است.

   کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی رشد پایه پولی

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، رشد پایه پولی در تیرماه امسال ۲۶.۲ واحد درصد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۴ واحد درصد کاهش داشته است.  حجم پایه پولی در تیرماه امسال به۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در تیرماه سال گذشته ۵۱۷ هزار میلیارد تومان بود.  حجم پایه پولی در اسفند سال گذشته برابر ۶۰۳.۹ هزار میلیارد تومان بود.  در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود. حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از پنج برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد. در هشت سال دولت گذشته پایه پولی ۴۴۰ درصد افزایش یافت که معادل رشد ماهانه متوسط ۴.۶ درصد است. این در حالی است که در ۱۱ ماه دولت سیزدهم پایه پولی ۲۳.۷ درصد بیشتر شده که معادل ماهانه رشد ۲.۲ درصدی است؛ به عبارت دیگر، متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رییسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف شده است. بدهی بخش دولتی 747 همت بوده که رشد 16.1 درصدی در یکسال و 13.9 درصدی در چهارماه اول داشته است. از این رقم بدهی دولت 666 همت و بدهی شرکت‌های دولتی 81 همت بوده است.  همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی152 همت با کاهش 7.1- درصدی در یکسال و 14.6 درصد رشد در چهارماه اول بوده است.  بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز رقم 52 همت اعلام شده است. 

   رشد 49 درصدی بدهی بانک‌ها 

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم بزرگ 176 همت رسیده که رشد 49.3 درصد در یکسال و 20.5 درصدی در چهارماه اول داشته است. 

   514 همت بدهی دولت به بانک‌ها 

بدهی دولت به بانک‌ها نیز به رقم 514 همت رسیده که رشد 22.7 درصدی در یکسال و13.8 درصدی در چهارماه اول سال 1401 داشته است.  بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز 28 همت گزارش شده است. 

   رشد بالای سپرده دیداری 

از سوی دیگر، با افزایش اعتبار چک و همچنین تاثیر اندک سود بانکی بر سپرده‌های دراز مدت به خاطر تورم بالای 40 درصدی، رشد سپرده‌های دیداری یا چک و حساب جاری افزایش 61.4 درصدی در یکسال و 21.5 درصدی در چهارماه اول 1401 داشته است که نشان می‌دهد بالاترین رشد شاخص‌های پولی و بانکی را در یکسال اخیر داشته است.  سپرده کوتاه‌مدت به 1450 همت رسیده که رشد 30.8 درصدی در یکسال اخیر داشته است همچنین سپرده بلندمدت به رقم 2111 همت رسیده که رشد 28 درصدی در یکسال اخیر داشته است. همچنین رقم مانده تسهیلات بانک‌ها 3763 همت بوده که رشد 6.3 درصدی در چهارماه اول سال داشته است. از این رقم معادل 373 همت مطالبات معوق برآورد شده که با سهم 10 درصدی از کل مانده تسهیلات رشد 15 درصدی تنها درچهارماه اول 1401 داشته است.  میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان تیر ماه به ۷۲۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۰.۵ درصدی در این سال است. البته، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، ۰.۴ درصد کم شده است. بر اساس آمار پولی و بانکی منتشره از سوی بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت به‌ترتیب ۱۷۶.۲ هزار میلیارد تومان و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است که بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیرماه سال قبل، ۷.۱ درصد کم شده است. همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱.۵ درصد رشد نسبت به تیر سال قبل به ۲۰۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴۹.۳ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. البته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل، معادل ۲۰.۵ درصد زیاد شده است. در این بین، بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است.همچنین، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زیاد شده است. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۲ درصد رشد نسبت به پایان تیر سال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۴.۳ هزار میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۳.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۹۴۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۷.۳ درصد افزایش نسبت به تیر سال گذشته به ۵۵۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان تیر سال گذشته با ۴۹.۳ درصد افزایش به ۱۷۶.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان تیر ماه سال قبل، معادل ۲۳۸.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۱.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۳۳.۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۶.۶ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۰۲۰.۱ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت تیر سال گذشته دارای ۶۲.۵ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان تیر امسال به ۴۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان تیر امسال معادل ۳۹۷.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۹.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۵۸۴.۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹.۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۱۰.۷ درصد نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران