شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.

رحیم زارع| عضو کمیسیون برنامه و بودجه| 

در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.این طرح در نوبت رسیدگی در صحن و به عنوان دستور چاپی و آماده بررسی است. در طرح مذکور اقتدار بانک مرکزی به صورت کامل لحاظ شده است، در طرح یاد شده ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که ارتباط نیمه مستقلی نیز با دولت دارد به این جهت که افراد آن را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند، اما دوره‌ چرخش افراد به شکلی نیست که در یک زمان همه آنها تغییر کنند که به این سبب کاملا می‌توانند یک رفتار و خط مشی مبتنی بر تصمیم‌گیری علمی و منطقی داشته باشند که به محض اینکه در صحن مصوب شود جایگزین بخشی از قانون پولی بانکی کشور که در دهه پنجاه مصوب شده است خواهد بود. با تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه پولی و مالی کشور لازم بود که قانون نیز تغییر کرده تا بتواند پاسخگوی نیاز‌های روز باشد. در موضوع استقلال بانک مرکزی اختلاف نظر‌هایی مطرح بود، خوشبختانه اقتدار بانک مرکزی و رعایت کامل آن مورد اتفاق نظر نمایندگان بوده از این رو در طرح مذکور لحاظ شده است. طرح بانکداری اسلامی نیز همچون طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن بوده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران