شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه امسال با تداوم روند نزولی به ۲۰٫۶۴ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی  به کانال ۲۰ درصد بازگشت

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه امسال با تداوم روند نزولی به ۲۰٫۶۴ درصد رسید.بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی تا پایان تیرماه امسال روند صعودی را طی کرده بود، اما در راستای تصمیمات بانک مرکزی در نیمه نخست مردادماه جاری با کاهش همراه شد و وارد کانال ۲۰.۶۴ درصدی شد.نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مردادماه و منتهی به ششمین روز این ماه به ۲۱.۱۳ درصد رسید که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ تیرماه ۰.۱۸ درصد کاهش یافته بود.روند نزولی نرخ سود بین بانکی در دومین هفته مردادماه نیز تداوم داشت به‌طوری که در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه با کاهش قابل توجه نسبت به هفته قبل از آن به ۲۰.۶۴ درصد رسید.این نرخ پس از اعتراض فعالان بازار سرمایه و مدیریت بانک مرکزی از هفته نخست مرداد وارد مدار نزولی شد. روند نزولی نرخ سود بین بانکی در دومین هفته مردادماه نیز تداوم داشت؛ و در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد به ۲۰.۶۴ درصد رسید.

سهم 49 درصدی بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق

آمار مربوط به تاریخ ۱۲مردادماه، بانک مرکزی با سهمی بیش از ۴۹ درصدی بزرگ‌ترین خریدار اوراق مالی اسلامی و با سهمی بیش از ۴۶ درصدی نیز بزرگ‌ترین فروشنده این اوراق بوده است. انجام عملیات بازار باز به معنی فروش اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه نیست و صرفا مبادله اوراق مالی اسلامی میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.بر این اساس، در روز ۱۲ مردادماه سهم بانک مرکزی به عنوان خریدار از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۵۲۷۲ میلیارد تومان، سهم بانک‌ها حدود۵۱۲۰میلیارد تومان، سهم صندوق‌ها حدود۱۳۲ میلیارد تومان و سهم سایر اشخاص نیز حدود ۷۲۵ میلیارد تومان است.این درحالی است که بر اساس اطلاعاتی که فرابورس منتشر کرده است، بانک مرکزی به عنوان فروشنده از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۴۹۴۶ میلیارد تومان، بانک‌ها حدود۵۲۸۳ میلیارد تومان، صندوق‌ها حدود ۶۹ میلیارد تومان و سایر اشخاص نیز۲۹۷ میلیارد تومان سهم دارند.

رشد 4.7 درصدی مانده وام بانکی در سه ماه اول 1401

بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان خردادماه سال جاری به میزان ۴.۷ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام داده‌اند.طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خرداد امسال، معادل ۳۷۰۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.۷ درصدی مواجه شده است.همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۹.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۵.۵ درصد و فروش اقساطی با ۱۶.۳ درصد است.از نظر عددی نیز، در پایان خرداد سال جاری ۳۳۸.۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۹.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۷۷۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد ۳.۹ درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۹۱.۱ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.گفتنی است ۱۱.۸ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مرابحه با ۳۲.۴ درصد معادل ۲۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، ۱۹.۵ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۵۰.۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان خرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان خرداد سال جاری نشان‌دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۵.۹ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هزار میلیارد تومان به عدد ۵۳۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۹.۴ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.گفتنی است که ۵.۳ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان خرداد سال جاری ۳۶.۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۹۲.۹ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱ میلیارد تومان بوده است.بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۸.۴ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد امسال به میزان ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۴.۷ درصد رشد به رقم ۲۴۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۹.۱ درصد (۲۱۹.۳ هزار میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در پایان خرداد امسال ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران