شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

 طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح مراحل پایانی کار خود را در کمیسیون طی می‌کند و تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما به دلیل مخالفت‌های رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و به‌طور کل دولت‌های قبل رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در این۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است.

در دولت جدید رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با ۹۹ درصد این طرح موافق هستند و تنها موضوعی که مورد اختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی است.در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات‌مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد.

در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند و با برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی کشور زمینه ایجاد تورم در جامعه فراهم شود. پیش‌بینی ما این است که در صورت همراهی دولت در جریان تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران