شماره امروز: ۵۴۷

تورم تیرماه با عبور از شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴۰،۵ درصد شد

| | |

در حالی که در خردادماه 1401، تورم سالانه ٣٩.٤ درصد، نقطه به نقطه ۵۲.۵ و ماهانه ۱۲.۲ درصد گزارش شده بود،

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|

در حالی که در خردادماه 1401، تورم سالانه ٣٩.٤ درصد، نقطه به نقطه ۵۲.۵ و ماهانه ۱۲.۲ درصد گزارش شده بود، در تیرماه 1401 تورم سالانه 40.5 درصد، نقطه به نقطه 54 و ماهانه 4.6 درصد رسیده است که نشان می‌دهد تورم سالانه و نقطه به نقطه نسبت به خرداد ماه افزایش قابل توجهی داشته است.   همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که به دنبال حذف دلار 4200 تومانی از کالاهای اساسی و معیشتی، تورم در خرداد و تیرماه افزایش قابل‌توجهی داشته است و سطح عمومی قیمت‌ها در یکسال گذشته به‌طور میانگین 54 درصد بوده است و در مورد مواد خوراکی رشد میانگین 86 درصدی داشته است.  شاخص کل تورم در تیرماه به 504.3 رسید و در نتیجه تورم یک‌ماهه 4.6 درصد، نقطه به نقطه 54 درصد و دوازده ماهه 40.5 درصد اعلام شده است. شاخص کل تورم مواد غیرخوراکی و خدمات نیز به 401.6 رسیده و در نتیجه تورم یک ماهه 3.8 درصد، نقطه به نقطه 36.9 درصد و دوازده ماهه 33.2 درصد برای مواد غیرخوراکی و خدمات اعلام شده است.

    رشد 86  درصدی قیمت مواد خوراکی  در یک‌سال اخیر 

شاخص کل تورم مواد خوراکی نیز به 778.5 رسیده و در نتیجه تورم یک ماهه 5.7 درصد، نقطه به نقطه 86 درصد و دوازده ماهه 54.6 درصد برای مواد خوراکی اعلام شده است. قیمت گوشت قرمز و مرغ با 12 درصد رشد بالاترین افزایش قیمت یک ماهه را در تیرماه نسبت به خرداد داشته‌اند. در یک سال اخیر نیز بالاترین رشد قیمت مربوط به روغن با 293 درصد افزایش قیمت در یک سال منتهی به تیر 1401 نسبت به تیر 1400 بوده است.  تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نشان می‌دهد که در تیرماه 1401 نسبت به تیرماه 1400 یعنی در یکسال اخیر، خوراکی و آشامیدنی 87 درصد، خوراکی‌ها 90.2 درصد، نان و غلات 101.1 درصد، گوشت و فرآورده گوشتی 65.7 درصد، گوشت قرمز و مرغ 69.6 درصد، ماهی 41.4 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 119.2 درصد، روغن 293 درصد، میوه و خشکبار 50.1 درصد، سبزیجات و حبوبات 71.6 درصد، شکر و مربا و عسل و شیرینی و قند و شکر75.2 درصد، چای و قهوه و نوشابه 30.2 درصد، دخانیات 46.7 درصد، پوشاک و کفش 49 درصد، اجاره 31.4 درصد، خدمات مسکن 52.4 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 37 درصد، بهداشت و درمان 36.6 درصد، حمل و نقل 41.7 درصد، تفریح و فرهنگ 31.9 درصد، آموزش 30.9 درصد، هتل و رستوران 84.7 درصد رشد قیمت داشته‌اند.  طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه تیر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 40.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر 1401 به 4.6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 7.6 واحد درصد کاهش داشته است.  به نظر می‌رسد که پس از جهش قیمت‌های ماه گذشته به دلیل حذف ارز 4200 تومانی، تورم به روند میان مدت خود بازگشته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش دارد.همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۱.۵ درصدی، ۵۴ درصد گزارش شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.اما وضعیت تورم ماهانه نشان می‌دهد که این شاخص با کاهش ۴.۶ درصدی، ٧.٦ درصد ثبت شده است.

   افزایش نرخ تورم  نقطه‌ای خانوارهای کشور 

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1401 به عدد 54 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 54 درصد بیشتر از تیر 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش 4.4 واحد درصدی به 86 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.1 واحد درصدی به 36.9 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 52.8 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 60.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد افزایش داشته است.

    کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر 1401 به 4.6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 7.6 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5.7 درصد و 3.8 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4.5 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 4.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 11 واحد درصد کاهش داشته است.

   افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور 

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 40.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 40 درصد و 43.2 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.1 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» و «انواع شوینده» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    درصد تغییرات شاخص قیمت  در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه 1401 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 38.9 درصد برای دهک دهم تا 44.8 درصد برای دهک اول است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران