شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بهبود متغیرهای پولی و مدیریت پایه پولی و حرکت کاهشی در این زمینه خوب است و برای حفظ آن باید اصلاح بودجه مورد توجه قرار گیرد.

ایرج ندیمی

بهبود متغیرهای پولی و مدیریت پایه پولی و حرکت کاهشی در این زمینه خوب است و برای حفظ آن باید اصلاح بودجه مورد توجه قرار گیرد. هر کدام از متغیرهای موجود در اقتصاد کشور دارای یک عددگذاری است که بخش عمده‌ای از آن در نظام پولی کشور تعریف می‌شود. مسائلی مربوط به حوزه نقدینگی و آثارش بر تورم و عناوینی نظیر آن را در طول این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، بنابراین متغیرهای اقتصادی به‌طور عام و کلان در رابطه با رشد نقدینگی و پایه پولی می‌تواند تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. برفرض در این مدت یا یک‌سال اخیر دولت تلاش کرده از راه عدم پرداخت یا دریافت از مردم نقدینگی را به کنترل درآورد، اما در همین راستا هنوز مسائل کلانی مانند رتبه‌بندی معلمان یا افزایش حقوق بازنشستگان مبهم باقی مانده است.  بخش عمده‌ای از این مباحث که در رابطه با میانگین‌های ماهانه رشد نقدینگی مطرح می‌شود به درصد حجم نقدینگی ارتباط دارد که بیانگر رشد آن است و این علامت را می‌دهد که در ماه‌ها یا سال‌های آتی این روند قابل حفظ نخواهد بود مگر اینکه اتفاقات دیگری از جهت میزان درآمد و تراز یا جهت‌دهی بخش عمده‌ای از منابع به درآمدهای برون مرزی روی دهد.  تمام آنچه که در راستای مدیریت پایه پولی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به شکل ارزیابی نشان داده می‌شود که نسبت به سال قبل با تحولاتی روبرو بوده و برفرض از میزان نقدینگی ۳۴ و پایه پولی ۳۰ درصد در دوازده ماهی که در آن قرار داشتیم، حرکت کاهشی صورت گرفته، خوب است، در مجموع این روند باید قابل حفظ باشد و تحت شرایطی می‌توان آن را حفظ کرد که اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران از جهت اصل درآمد و نقش متغیرها روی دهد. بنابراین باید چند مورد را در نظر داشت که یکی از آنها مربوط به اصلاح بودجه است. بودجه سالانه کشور در هر صورت با کسری روبرو است و برای اینکه بتوانیم این مشکل را برطرف‌سازیم طبیعتا اصلاح آن اولین کاری است که با توجه به تولید ناخالص، یا نرخ ارز در بازار آزاد یا نقدینگی باید در دستور کار قرار گیرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران