شماره امروز: ۵۴۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت گو با تعادل مطرح کرد؛

| | |

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه سامانه مودیان تاثیر به سزایی بر کاهش فرار مالیاتی در کشور ،عنوان کرد:

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه سامانه مودیان تاثیر به سزایی بر کاهش  فرار مالیاتی در کشور ،عنوان کرد:  مالیاتی در کشور همیشه بر پایه سلیقه محوری و ممیزمحوری اداره شده و نتیجه این روش طی سال ها فرار مالیاتی بوده به همین منظور با حرکت به سمت سیستمی شدن مالیات‌ستانی با راه‌اندازی سامانه مودیان، علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، شفافیت در این حوزه هم بیشتر می کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با تعادل  با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بحث شفاف سازی و تغییر روش ممیز محوری به سیستمی است، ادامه داد: از طریق این سامانه میزان درآمد افراد مشخص و می توان تشخیص داد که چه کسانی از مالیات معاف و چه اشخاص یا بنگاه هایی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. معتقدم به عده ای از مردم که درآمدشان زیر خط فقر است باید کمکی از طرف دولت در قالب مالیات منفی از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود. محمد رضا حریری بااگرچه هنوز هم با نقطه کامل و نهایی فاصله داریم، اما هر اقدامی که در جهت تغییر شکل مالیات ستانی از روش ممیزمحوری به سمت سیستمی انجام شود، درست است،‌ گفت: هر اقدامی که منجر به شفاف شدن فعالیت اقتصادی مردم شود، نیازمند پشتیبانی است، زیرا جای شفافیت در اقتصاد کشور خالی است. وی  با بیان اینکه بالغ بر ۱۲سال است که به صورت مرحله سامانه هوشمند مالیاتی در حال اجرا شدن است،ابراز کردطی چند دهه گذشته سامانه مالیات ستانی مبتنی بر ممیزمحوری در کشور راه اندازی شده بود؛ در واقع ممیز مالیات مودی را مشخص می کرد، اما از 12 سال اخیر تاکنون سازمان امور مالیاتی از ممیز محوری به سمت مکانیزه شدن و سیستم محوری حرکت کرد و هر ساله قوانین مشخص تری در این زمینه در مجلس به تصویب رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه سامانه مودیان تاثیر به سزایی بر کاهش  فرار مالیاتی در کشور ،عنوان کرد:  مالیاتی در کشور همیشه بر پایه سلیقه محوری و ممیزمحوری اداره شده و نتیجه این روش طی سال ها فرار مالیاتی بوده به همین منظور با حرکت به سمت سیستمی شدن مالیات‌ستانی با راه‌اندازی سامانه مودیان، علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، شفافیت در این حوزه هم بیشتر خواهد شد. حریری با بیان اینکه روش های مالیات‌ستانی در کشور به سمت شفاف شدن و حذف سلیقه افراد پیش می رود و به صورت سیستمی اداره خواهد شد،اذعان کرد:این امر تاثیر به سزایی بر شفافیت و عدالت مالیاتی دارد. وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بحث شفاف سازی و تغییر روش ممیز محوری به سیستمی است، ادامه داد: از طریق این سامانه میزان درآمد مشخص خواهد شد و می توان تشخیص داد که چه کسانی از مالیات معاف و چه اشخاص یا بنگاه هایی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. معتقدم به عده ای از مردم که درآمدشان زیر خط فقر است باید کمکی از طرف دولت در قالب مالیات منفی از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران