شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی تا ساعتی دیگر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۱۹ بانک و موسسه اعتباری و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دو بانک «خاورمیانه»

بانک مرکزی تا ساعتی دیگر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۱۹ بانک و موسسه اعتباری و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» را پس از انجام فرآیند استانداردسازی و صحت سنجی اطلاعات وارده، منتشر می‌کند. سیدعلی اکبرمیرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک‌ها با اشاره به تکلیف قانونی مندرج در بند «د» تبصره 16 بودجه 1401 بانک مرکزی از عزم جدی این بانک در انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خبر داد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در سه بازه زمانی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 25 بانک را منتشر کرده است که از این تعداد چهار بانک باقی مانده است. فهرست تسهیلات و تعهدات کلان دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» نیز منتشر می‌شود. همچنین اطلاعات بانک‌های «صنعت و معدن» و «ملی» با برطرف شدن برخی نکات به زودی منتشر خواهد شد. میرعمادی با بیان اینکه بانک مرکزی در نظر دارد اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها را نیز منتشر کند، ادامه داد: در این خصوص اطلاعات مربوط به 19 بانک و موسسات اعتباری منتشر می‌شود و اطلاعات مابقی بانک‌ها نیز با استانداردسازی لازم طی روزهای آینده منتشر و بر روی وب سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.بانک مرکزی عزم جدی داشته است که بسترهای لازم را برای انتشار عمومی اطلاعات فراهم کند، چراکه به این واسطه شاهد انضباط بازار خواهیم بود، همچنین در متن قانون بر اخذ اطلاعات از بانک‌ها در صورت کامل نبودن اطلاعات بانک مرکزی تاکید شده است.  به دلیل آنکه درخصوص برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد سرمایه اعتباری منفی بودیم؛ شورای پول و اعتبار در پایان خرداد ماه سال جاری، قاعده‌ای را برای این موضوع وضع کرد که به موجب آن مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی یا ایجادی بالای 100 میلیارد تومان منتشر شود؛ لذا بر این اساس قاعده یاد شده، اطلاعات را جمع‌آوری و منتشر می‌کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران