شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک درجهت کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انظباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک درجهت کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انظباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است.

میرعمادی افزود: با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها فراهم شده است. 

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: ‌متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیات‌مدیره بانک خاطی به هیات انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یک سال بانکی نتوان  خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات‌مدیره آن به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. 

وی با اشاره به دریافت گزارش‌های ماهانه برای ارزیابی شاخص‌ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می‌شود ولی گزارش شاخص‌ها به صورت فصلی بررسی و ارایه می‌شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. 

میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود. میرعمادی گفت: برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدفگذاری شده است و توزیع آن در میان بانک‌ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران