شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در سال گذشته از نرخ بیکاری مردان کم شده، ولی بر بیکاری زنان افزوده شده است.گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نشان داد

سهم مردان و زنان  از بیکاری چقدر است؟

در سال گذشته از نرخ بیکاری مردان کم شده، ولی بر بیکاری زنان افزوده شده است.گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نشان داد که از بین جمعیت فعال کشور که تعدادشان به بیش از ۲۵.۸ میلیون نفر می‌رسد، بالغ بر ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل بوده‌اند که با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه بود.همچنین از بین جمعیت فعال، ۹.۲ درصد بیکار بودند که تعداد آنها به دو میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. نرخ بیکاری البته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که ۹.۶ درصد اعلام شده بود، کاهش داشت.  جزییات بیشتر نشان می‌دهد که از بین جمعیت بیکار بالغ بر یک میلیون و ۷۰۵ هزار نفر مرد بوده‌اند و نرخ بیکاری بین آنها به ۷.۹ درصد رسیده است، این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود پنج درصدی کاهش داشته است.اما در بین زنان نرخ بیکاری به ۱۶ درصد رسیده و ۰.۴ درصد افزایش داشته است؛ به‌طوری که حدود ۶۷۰ هزار نفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده‌اند.

اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج مرحله جدید

ضمن اعلام نتیجه‌ دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰1 (مورخ 10 خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران