شماره امروز: ۵۴۷

در سال 1400 سپرده‌ها ۴۲ درصد و تسهیلات بانکی ۴۸ درصد رشد کرد

| | |

مانده کل سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها در طول سال 1400 از رقم 3875 هزار میلیارد تومان در اسفند 99 به 5531 همت در اسفند 1400 رسیده است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

مانده کل سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها در طول سال 1400 از رقم 3875 هزار میلیارد تومان در اسفند 99 به 5531 همت در اسفند 1400 رسیده است و در این یک‌سال به میزان 1656 همت افزایش یافت و به‌طور میانگین روزانه 4537 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین میزان مانده کل تسهیلات بانک‌ها از 2792 همت در اسفند 99 به 4141 همت در اسفند 1400 رسیده و در این یک‌سال به میزان 1349 همت اضافه شده و به‌طور میانگین روزانه 3696 میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در طول سال 1400 بیشترین افزایش روزانه سپرده‌ها و تسهیلات را شاهد بوده‌ایم و روزانه 3696 میلیارد تومان به تسهیلات و4537 میلیارد تومان به سپرده‌ها افزوده شده استبراین اساس، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۸ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۱۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۷۶ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان است.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۳.۲ درصد است که نسبت به پایان سال قبل ۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۸ درصد است.تهران با 2998 همت سپرده سهم 54.2 درصدی از کل مانده سپرده‌ها داشته است. همچنین با 2576 همت تسهیلات سهم 62.2 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران