شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بهتر آن است تخصیص ارز به کنترل درآید تا بهتر از گذشته به هدف اصابت کند، تا زمانی که مساله تحریم‌ها یا اشتغال برطرف نشود، نباید مردم هزینه سوءتدبیرهای گذشته را از جیب خود پرداخت کنند.

مرتضی افقه

بهتر آن است تخصیص ارز به کنترل درآید تا بهتر از گذشته به هدف اصابت کند، تا زمانی که مساله تحریم‌ها یا اشتغال برطرف نشود، نباید مردم هزینه سوءتدبیرهای گذشته را از جیب خود پرداخت کنند. درست است که مشکل کمبود ارز در کشور وجود دارد و در نتیجه همین مساله دردسرهای فراوانی به وجود آمده است، اما بهتر آن بود تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط مناسب‌تری عملیاتی می‌شد و با توجه به تعداد افراد فقیری که در اثر بی‌تدبیری‌های گذشته در کشور به وجود آمده، حذف این ارز مقداری عجولانه بود.بهتر آن است تخصیص ارز به کنترل درآید تا بهتر از گذشته به هدف اصابت کند، تا زمانی که مساله تحریم‌ها یا اشتغال برطرف نشود، نباید مردم هزینه سوءتدبیر گذشته را از جیب خود بپردازند. زمانی که نرخ ارز در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند، صادرات رونق می‌گیرد و به صرفه خواهد بود. در برهه‌ای از زمان که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، بصره‌ای‌ها برای خرید به آبادان مراجعه می‌کردند، گرچه مشکلاتی برای مردم آن شهر درست شد، اما اقتصاد شهر رونق پیدا کرده بود. موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی مطرح می‌کنند که تخصیص آن به هدف اصابت نکرده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. اما باید به این نکته هم اشاره کرد که این سوءاستفاده‌کنندگان چهره‌های ناشناسی نیستند، بنابراین باید با آنها برخورد قضایی صورت گیرد. در هر دو مورد یعنی کالا برگ یا نقدی امکان در پیش گرفتن رفتاری غیر از آنچه دولت مورد توجه قرار داده، وجود دارد. اما با این وجود ویژگی کالابرگ این است کالایی برای خرید مشخص می‌شود، اما با کمک نقدی می‌توان در بازار براساس اولویت‌های زندگی دست به خرید زد و این یک امتیاز بر دیگری به حساب می‌آید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران