شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد. پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ ‌/۱۱ ‌/۱۴۰۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارایه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزییات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.بر این اساس، «ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارایه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱/۰۲ ‌/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران