شماره امروز: ۵۴۷

روند دو سال اخیر افزایش قیمت خوراکی‌ها در 1401 نیز ادامه دارد

| | |

عدد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در اردیبهشت 1401 به قیمت ثابت سال 1395=100 به عدد 429.6 رسید که نسبت به 415 فروردین معادل 14.6 واحد اضافه شده است

   تورم ماهانه 3.5 درصدی قیمت‌ها تنها در اردیبهشت ماه 1401     

تورم نقطه به نقطه به 39 درصد رسید

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری| 

عدد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در اردیبهشت 1401 به قیمت ثابت سال 1395=100 به عدد 429.6 رسید که نسبت به 415 فروردین معادل 14.6 واحد اضافه شده است که به معنای رشد 3.5 درصدی قیمت‌ها در یک ماه اردیبهشت نسبت به فروردین ماه است. به عبارت دیگر، تنها در یک ماه، 3.5 درصد تورم داشته‌ایم و قیمت‌ها رشد زیادی داشته است و پیش بینی می‌شود که با توجه به رشد قیمت‌ها و حذف دلار 4200 تومانی، شاهد افزایش زیاد تورم در خرداد 1401 باشیم.  تورم نقطه به نقطه یا افزایش هزینه‌ها در اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال 1400 نیز معادل 39.3 درصد بوده است.  تورم دوازده ماهه یعنی فشار هزینه‌ای و افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 نیز معادل 38.7 درصد بوده است. براین اساس تورم ماهانه، نقطه‌ای و دوازده ماهه اردیبهشت 1401 به ترتیب معادل 3.5 درصد، 39.3 درصد و 38.7 درصد بوده است. رشد تورم ماهانه و نقطه‌ای نشان‌دهنده این واقعیت است که تورم دوازده ماهه نیز در ماه‌های آینده متاثر از تورم نقطه‌ای و ماهانه افزایش خواهد یافت. 

    رشد بالای قیمت خوراکی‌ها 

شاخص تورم اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به عدد 587.5 رسید که نسبت به 568.6 فروردین معادل 18.9 واحد اضافه شده است و براین اساس تورم خوراکی‌ها تنها در اردیبهشت معادل 3.3 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز معادل 49.4 درصد بوده که رشد زیادی را نشان می‌دهد و حکایت از افزایش نزدیک به 50 درصدی قیمت خوراکی‌ها تنها در یک سال است که فشار هزینه‌ای زیادی را به مردم و خانوارها وارد خواهد کرد.  تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها یعنی فشار هزینه‌ای و افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 نیز معادل 49.2 درصد بوده است. براین اساس تورم ماهانه، نقطه‌ای و دوازده ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت 1401 به ترتیب معادل 3.3 درصد، 49.4 درصد و 49.2 درصد بوده است. شاخص غیر خوراکی‌ها نیز به 370.5 رسید که نسبت به 357.5 فروردین معادل 13 واحد اضافه شده و تورم یک ماه غیر خوراکی‌ها در اردیبهشت معادل 3.7 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه غیر خوراکی‌ها نیز معادل 34 درصد بوده است که افزایش 34 درصدی قیمت این دسته از کالاها را در یکسال اخیر نشان می‌دهد.  تورم دوازده ماهه غیر خوراکی‌ها یعنی فشار هزینه‌ای و افزایش قیمت‌ها در این دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 نیز معادل 33.3 درصد بوده است.  براین اساس تورم ماهانه، نقطه‌ای و دوازده ماهه غیرخوراکی‌ها در اردیبهشت 1401 به ترتیب معادل 3.7 درصد، 34 درصد و 33.3 درصد بوده است.

    افزایش زیاد قیمت خوراکی‌ها 

در حالی که رشد تورم دوازده ماهه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌طور میانگین در یک سال اخیر معادل 49.4 درصد بوده، تورم نقطه‌ای یا افزایش قیمت یک ساله خوراکی‌ها نزدیک به 51 درصد اعلام شده است.  افزایش قیمت خوراکی‌ها در اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت 1400 نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای یا افزایش قیمت یک ساله در خوراکی‌ها با رشد‌های بالا و افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها همراه بوده است. این افزایش قیمت‌ها در دوسه سال اخیر نیز ادامه داشته و قیمت خوراکی‌ها با افزایش‌های زیادی در چند سال اخیر مواجه شده‌اند و برخی کالاها از 60 تا 130 درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند. 

    تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها 

در یک‌سال اخیر، تورم نقطه به نقطه یا اردیبهشت 1401 به اردیبهشت 1400 نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای یا رشد قیمت نان و غلات 65.7 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های گوشتی 31.9 درصد، گوشت قرمز و مرغ 30.5 درصد، ماهی 40.6 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 47 درصد، روغن و چربی 32 درصد، میوه و خشکبار 47 درصد، سبزیجات 74 درصد، قند و شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی 55 درصد، چای و قهوه و نوشابه 26.7 درصد بوده است. 

    تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها 

همچنین تورم دوازده ماهه یا فشار هزینه‌ای دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 نشان می‌دهد که تورم دوازده ماهه نان و غلات 49 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های گوشتی 40 درصد، گوشت قرمز و مرغ 38 درصد، ماهی 57 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 57 درصد، روغن و چربی47 درصد، میوه و خشکبار43 درصد، سبزیجات 66 درصد، قند و شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی 57 درصد، چای و قهوه و نوشابه 46 درصد، بوده است.  مقایسه تورم دوازده ماهه و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها در دو سال اخیر همواره وجود داشته و به همین دلیل تورم دوازده ماهه و نقطه‌ای نزدیک به هم حرکت می‌کند و این روند در سال 1401 به خاطر حذف دلار 4200 تومانی، همچنان ادامه خواهد داشت و تشدید شده است. این موضوعات نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم برای معیشت رو به افزایش است و همچنان قیمت‌ها افزایش می‌یابد. 

    تورم نقطه‌ای غیر خوراکی‌ها 

همچنین دخانیات 40 درصد، پوشاک و کفش 46.8 درصد، مسکن و آب و برق و گاز و سوخت 29.6 درصد، اجاره مسکن 30.4 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 30 درصد، بهداشت و درمان 32.6 درصد، حمل و نقل 42 درصد، تفریح و فرهنگ 29.2 درصد، آموزش 27.5 درصد، هتل و رستوران 61 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. 

    تورم شهری و روستایی 

نرخ تورم سالانه اردیبهشت برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٣ درصد و ٤٠.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠,٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    افزایش نرخ تورم نقطه‌ای  خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠١ به عدد ٣٩,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٣,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٦,٠ واحد درصدی به ٤٩.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣٤.٠ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٩,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٠.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠١ به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٣ درصد و ٣.٧ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

    کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٣ درصد و ٤٠.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠,٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

    تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (نان باگت، ماکارونی و رشته آش) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع کرایه‌)، گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    درصد تغییرات شاخص قیمت  در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٧,٧ درصد برای دهک نهم تا ٤١.٢ درصد برای دهک اول است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران