شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نماینده چین در سازمان ملل گفت: اقتصاد جهانی به منزله سلاحی در درگیری‌های جهانی تبدیل شده است.

نماینده چین در سازمان ملل گفت: اقتصاد جهانی به منزله سلاحی در درگیری‌های جهانی تبدیل شده است. به گزارش تاس، ژانگ جون گفت: امروزه با توجه به عمق جهانی شدن و پیوند کل بشریت، اقدامات تحریمی پیچیده و غیرانتخابی مساوی با کاربرد اقتصاد جهانی به عنوان سلاح در درگیری جهانی است. روز سه شنبه ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل گفت که تحریم‌های غیرانتخابی و پیچیده برابر با این است که اقتصاد جهانی به منزله سلاحی در درگیری جهانی به کار رود. امروزه با توجه به عمق جهانی شدن و ارتباط کل بشریت، اقدامات تحریمی پیچیده و غیرانتخابی برابر با کاربرد اقتصاد جهانی به منزله سلاحی در درگیری جهانی است. این موضوع تامین انرژی و غذا را تضعیف می‌کند. همه اینها چند دهه توسعه جامعه بین‌الملل را به خطر می‌اندازد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران